منکر پرهزینه فروشی نیستیم / نظارت ویژه ای داریمایسنا/ یزد رئیس اداره صمت ابرکوه اظهار داشت: نظارت بر واحدهای صنفی در ایام نوروز بدتر کردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ۲ نوبت توسط بازرسان تجهیزات های متولی انجام تبدیل می شود.

متنوع اجتناب کرده اند ساکنان ابرکوهی در اظهار داشت وگو همراه خود ایسنا اجتناب کرده اند قیمت های نجومی برخی اقلام به طور قابل توجهی فروشگاه لباس را انتخاب کنید و انتخاب کنید کفش را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تمایز قیمت اجناس درست مثل در واحدهای صنفی مختلف، عید نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید شلوغی گلایه داشتند. اجتناب کرده اند بازارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاب خریدهای عید، انگیزه این امر عدم نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت قیمت ها توسط مسئولان مربوطه {بوده است}.

«سید مسعود میرحسینی» رئیس اداره صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش ابرکوه برای پیگیری این شکایات را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقادات به خبرنگار ایسنا اظهار داشت: اگرچه در کل سال، اتحادیه ها توسط بازرسان مربوطه مدیریت می شوند، با این حال به طور قابل توجهی در آستانه سال نو این بازرسی ها {هر روز} صبح را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصر بازرسان صمت، اتاق اصناف، جهاد کشاورزی، زندان دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسط بهداشت گشت های مشترک ترتیب بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیسیون نظارت بر بازدید انجام می دهند.

وی افزود: {در این} شرایط کلاس های انتخاب دار کیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید کفش، فروشگاه لباس، گل فروشی، داروها غذایی، مرغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید زرشکی، شیرینی، قالیشویی، فرش فروشی، کاناپه فروشی، خارزی، پلاستیک فراهم می کند آشپزخانه، آرایشگاه ها است. «او زنانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردانه است.

میرحسینی خاطرنشان کرد: ۱۶ بازرس افتخاری پس اجتناب کرده اند گذراندن فاصله آموزشی به صورت داوطلبانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه نامحسوس واحدهای صنفی را رصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش شخصی را برای پیگیری اصولاً به محل کار صمت حاضر می کنند.

همراه خود تاکید بر اینکه اجتناب کرده اند اول اسفند تاکنون بیش اجتناب کرده اند ۷۰ مورد تخلف صنفی اجتناب کرده اند جمله پرهزینه فروشی، عدم درج قیمت، عدم حاضر صورتحساب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی {تشکیل شده است} کدام ممکن است به تعزیرات حکومتی کشتی شده است، شکسته نشده داد. در شرایط حال بهتر از ناظر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسان شخصی بلعیدن کنندگان هستند کدام ممکن است قیمت های کسب را بازرسی می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانند هر گونه تخلفی را گزارش کنند.

این مقام به فرماندهی اظهار داشت: به هیچ وجه منکر پرهزینه فروشی نمی شویم.

میرحسینی بازگشت به شد: نظارت ها در قالب گزارشات سامانه هر دو تلفن ۱۲۴ را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این حضور فیزیکی بازرسان در واحدهای صنفی انجام تبدیل می شود. ۹۵ نسبت اجتناب کرده اند شکایات سند شده در سامانه زودتر باقی مانده شده است. با این حال همراه خود وجود انتقادات را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلایه های فراوانی کدام ممکن است اجتناب کرده اند وضعیت بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت ها دارند، ساکنان گلایه کمتری دارند. به همین دلیل در صورت مشارکت اصولاً مردمان، مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت تسهیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسریع تبدیل می شود.

رئیس جهان صمت در اتصال همراه خود اتحادیه های غیرمجاز نیز خاص کرده است: برخی اجتناب کرده اند این مدل ها ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای اخذ مجوز به آنها ابلاغ شده است، به همین دلیل در صورت مراقبت نشده به این اخطارها طبق قوانین صنفی. این سامانه اجتناب کرده اند هشت به همان اندازه ۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سطوح بعدی تعطیل می تواند.

انتهای پیام/