ممنوعیت تدریجی یوتیوب در روسیهگوگل یکی اجتناب کرده اند معدود نمایندگی های عظیم آمریکایی است کدام ممکن است ادامه دارد در روسیه ورزش می تدریجی، با این حال بالقوه است همراه خود افزایش فشار ها همراه خود کرملین، یکی اجتناب کرده اند بهترین پایگاه های شخصی را {در این} ملت اجتناب کرده اند بازو بدهد.

به گزارش ایسنا، گوگل خرید و فروش تبلیغاتی شخصی را در روسیه تعطیل کرده است، با این حال سرویس های محبوبی قابل مقایسه با یوتیوب را محافظت کرده است. همراه خود این جاری، این سرویس ویدئویی به تأمین بی نظیر فشار همراه خود مقامات تغییر شده است. یوتیوب کانال وزارت حفاظت روسیه را کدام ممکن است فینال مورد اجتناب کرده اند مجموعه اقداماتی است کدام ممکن است گوگل پیش بینی دارد یوتیوب را {در این} ملت ببندد، ممنوع کرده است.

یوتیوب هفته قبلی نظامی روسیه را اجتناب کرده اند تخلیه این ویدئو به مدت هفت روز در پاسخ به برچسب زدن وزارت حفاظت به ۲ ویدئو شناخته شده به عنوان “ماموریت آزادی” منع کرد. انتخاب مسدودسازی ویدیوهای وزارت حفاظت توسط مدیران ارشد یوتیوب قابل توجه گرفته شد.

اگرچه گوگل ادامه دارد محل کار شخصی را در روسیه تعطیل نکرده است، با این حال این نمایندگی در هفته های فعلی بی اوج را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدا سوئیچ کارگران شخصی را اجتناب کرده اند روسیه تحریک کردن کرده است. همراه خود این جاری، سخنگوی گوگل اجتناب کرده اند اظهار تذکر خودداری کرد.

به آموزش داده شده است بلومبرگ، تاکنون هیچ سیگنال ای مبنی بر در معرض خطر بودن محصول خواستار گوگل {وجود ندارد}. گوگل پرکاربردترین موتور سیکلت جستجو در روسیه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تذکر کاربری بهتر اجتناب کرده اند موتور سیکلت خواستار محلی Yandex است. یوتیوب عالی موقعیت یابی ترجیح برای همه ساکنان روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این برای حامیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخالفان مقامات روسیه است.

انتهای پیام/