مقدار صحیح کلسترول چقدر است؟

هنگامی که بتوانید دو نوع اصلی کلسترول، LDL و HDL را شناسایی کنید و اینکه چگونه می توانند بر بدن شما تأثیر بگذارند، گام بعدی برای آگاهی بیشتر، درک بازی اعداد کلسترول است. گزارشی که پزشک یا متخصص مراقبت های بهداشتی شما از آزمایشگاهی که خون شما را تجزیه و تحلیل می کند دریافت می کند دارای چهار عدد است که سلامت کلسترول شما را نشان می دهد. مقداری به کلسترول تام، کلسترول HDL یا کلسترول LDL و در نهایت تری گلیسیرید شما اختصاص داده می شود. در حالی که تری گلیسیریدها از نظر فنی به عنوان کلسترول طبقه بندی نمی شوند، این یک ماده چرب است که مانند کلسترول بد LDL به بدن حمله می کند، بنابراین مقدار تری گلیسیرید اغلب به عنوان بخشی از مجموعه تعداد کلسترول گزارش می شود.

همه این مقادیر بر حسب میلی گرم در دسی لیتر گزارش می شود که به میلی گرم در دسی لیتر ترجمه می شود. به گفته انجمن قلب آمریکا، اینها ارزش هایی هستند که شما و پزشکتان برای آن تلاش می کنید.

تعداد کل کلسترول شما باید کمتر از ۲۰۰ میلی گرم در دسی لیتر باشد تا در محدوده ایده آل یا طبیعی باشد. خواندن ۲۰۰-۲۳۹ میلی گرم در دسی لیتر شما را وارد منطقه “مرز” می کند. سطح کلسترول کل بیش از ۲۴۰ میلی گرم در دسی لیتر، شما را در منطقه “بالا” قرار می دهد. کلسترول تام ترکیبی از کلسترول HDL و LDL است.

قرائت HDL شما به عنوان بالا، پایین یا ایده آل طبقه بندی می شود. مقدار HDL بیش از ۶۰ میلی گرم در دسی لیتر به عنوان “بالا” در نظر گرفته می شود. مقدار HDL کمتر از ۴۰ میلی گرم در دسی لیتر به عنوان قرائت پایین در نظر گرفته می شود. بنابراین هر مقدار بین ۴۱ میلی گرم در دسی لیتر و ۵۹ میلی گرم در دسی لیتر در محدوده طبیعی یا ایده آل است.

هنگامی که به قرائت‌های LDL خود نگاه می‌کنید، متوجه می‌شوید که مقیاس به گونه‌ای گسترش یافته است که شامل خواندنی‌هایی می‌شود که “Borderline High” و “Very High” در نظر گرفته می‌شوند، به علاوه موارد ایده‌آل، مرزی و بالا. از نظر عددی محدوده ها به این صورت است: کمتر از ۱۰۰ میلی گرم در دسی لیتر معادل ایده آل است، ۱۰۰ میلی گرم در دسی لیتر تا ۱۲۹ میلی گرم در دسی لیتر در ناحیه مرزی قرار می گیرد، ۱۳۰ میلی گرم در دسی لیتر تا ۱۵۹ میلی گرم در دسی لیتر متعلق به طبقه بندی مرزی بالا، ۱۶۰ است. mg/dl تا ۱۸۹ mg/dl «بالا» در نظر گرفته می شود و قرائت بیشتر از ۱۹۰ mg/dl «بسیار زیاد» است.

راه دیگر برای تعیین سلامت کلسترول، محاسبه نسبت کلسترول است. برای یافتن نسبت خود، کلسترول کل خود را بر HDL تقسیم کنید. این نسبت باید کمتر از ۵:۱ باشد و نسبت بهینه آن ۳.۵:۱ باشد.

آخرین مجموعه مقادیر گزارش شده مربوط به تری گلیسیرید شما خواهد بود. تنها چهار طبقه بندی برای تری گلیسیرید وجود دارد. مقادیر گزارش شده کمتر از mg/dl 150 ایده آل است، mg/dl 150 تا ۱۹۹ mg/dl «Borderline»، ۲۰۰ mg/dl تا ۴۹۹ mg/dl «بالا» و مقادیر بیشتر از آن بسیار بالا در نظر گرفته می شود. .

تغییرات رژیم غذایی و یا سبک زندگی ممکن است برای کسانی که خواندن آنها در مناطق مرزی قرار دارد نشان داده شود. پزشک شما همچنین ممکن است داروهای تجویزی را برای کسانی که میزان قرائت آنها بالاتر از آن است توصیه کند. سایر شاخص‌ها مانند سن، سابقه خانوادگی، و میراث قومی شما نیز نقش مهمی در گروهی که پزشک شما تجویز می‌کند، بازی می‌کند. فقط به یاد داشته باشید که می خواهید همه مقادیر در محدوده ایده آل قرار گیرند.

سریعترین رژیم لاغری