مقتدی صدر: هیچکس نباید از ما انتظار گفتگوهای محرمانه داشته باشدرهبر جنبش صدر عراق گفت: از سازمان ملل متحد درخواست کرده ام که یک نشست عمومی با حضور همه گروه های سیاسی برگزار شود، اما تاکنون پاسخ درستی داده نشده است.

به گزارش ایسنا، مقتدی صدر، رهبر جنبش صدر عراق امروز شنبه در توئیتی نوشت: از سازمان ملل درخواست کردیم که یک نشست علنی با حضور همه گروه‌های سیاسی برگزار کند، اما تاکنون ندیده‌ایم. دقت، درستی. پاسخ.

وی در صفحه توئیتر خود افزود: در پاسخ سازمان ملل که از میانجی دریافت کردیم، هیچ خبری از اصلاحات، مطالبات انقلابی و مشکلات ملی نبود.

رهبر جنبش صدر گفت: برای مردم و صلح مدنی امتیازات زیادی داده ام و منتظر هستم ببینم احزاب سیاسی برای اصلاح عراق و نجات آن از فساد چه خواهند کرد.

وی اعلام کرد: همه باید منتظر برنامه ها و اقدامات بعدی ما در خصوص سیاست غفلت از فساد و وابستگی باشند.

صدر گفت: هیچ کس نباید از ما انتظار داستان پنهانی داشته باشد و من با مفسدان نخواهم نشست.

در انتهای پیام