مقامات به ارتقای جایگاه مادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی معلم ملاحظه ویژه داردایسنا/گیلان استاندار گیلان همراه خود تبریک این ایام به تمامی دانشگاهیان استان به نیابت اجتناب کرده اند مجموعه مقامات افزود: مقامات به ارتقای جایگاه معلمی اجتناب کرده اند تذکر مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادی توجهی ویژه دارد.

اسدالله عباسی همزمان همراه خود سالروز مبایعه نامه درک مرتضی مطهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز معلم، به صورت سرزده در دانشگاه قرآنی علامه طباطبایی(ره) رشت حضور کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این رویداد را به دانشگاهیان تبریک ذکر شد.

وی در ذکر شد‌وگو همراه خود خبرنگاران همراه خود گرامیداشت یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری متفکر شهید مطهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید درود به روح پرفتوح همه دانشگاهیان شهید ذکر شد: خوشبختانه پس اجتناب کرده اند مدت ۲ سال همراه خود حضور داده ها‌آموزان، نشاط خوبی به دانشکده ها بازگشته است.

استاندار گیلان همراه خود خاص اینکه طبق گزارش‌های رسیده، الگو آموزش داده ها‌آموزان اجتناب کرده اند پیشرفت خوبی برخوردار است، ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است تمامی دانشگاهیان روی حیله و تزویر‌کوش بتوانند در جهت ارتقای استاندارد آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جبران خلاهای ناشی اجتناب کرده اند آموزش دیجیتال، عملکرد‌آفرینی اثرگذاری کنند.

وی همراه خود تبریک این ایام به تمامی دانشگاهیان استان به نیابت اجتناب کرده اند مجموعه مقامات افزود: مقامات به ارتقای جایگاه معلمی اجتناب کرده اند تذکر مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادی توجهی ویژه دارد.

مشاور برتر مقامات در گیلان همراه خود خاص خاطراتی اجتناب کرده اند دوران معلمی شخصی ذکر شد: تربیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش داده ها‌آموزان شناخته شده به عنوان بلند مدت‌سازان گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه‌های ملت، فوق العاده لذت‌بخش است.

وی همراه خود ردیابی به اثرگذاری داده ها‌آموزان در مقیاس مختلف سیاسی، اجتماعی، باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی بلند مدت ملت بازگشت به شد: تحمیل نشاط بین داده ها‌آموزان، به پویایی خانوار‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز اجتماع کمک شایان توجهی می‌تدریجی.

عباسی علاوه بر این همراه خود حضور در منزل معلم شهید غیر معمول خیرخواه، همراه خود شریک زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار گرامی او دیدار کرد.

وی همراه خود گرامیداشت یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری همه شهیدان، شهدای باکلاس همچون شهید خیرخواه را ۹ ساده در بخش تعلیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیت، اما علاوه بر این در بخش خدمتگزاری به مردمان در زمینه های مختلف سرآمد عنوان کرد.

استاندار گیلان همراه خود تصریح اینکه قدردان رشادت های شهدای گران را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقامت خانوار های معزز شاهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگر هستیم، شکسته نشده داد: اینکه فرزندان شهدا نیز مسیر پرافتخار پدران‌شان را طی می کنند، مایه مباهات است.

انتهای پیام