معابر ۲۴ روستای دشت آزادگان بهسازی می شودایسنا/ خوزستان مدیر بنیاد مسکن دشت آزادگان از بهسازی معابر ۲۴ روستای این شهرستان خبر داد.

عبدالزهرا میاحی در گفت و گو با ایسنا از بهسازی معابر ۲۴ روستای این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: این تعداد پروژه با اعتباری معادل ۱۲۰ میلیارد ریال و با همکاری شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ اجرایی می شوند.

وی با تجلیل از تلاش های صورت گرفته توسط نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه در مجلس شورای اسلامی برای پیگیری و جذب اعتبارات پروژه های عمرانی از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ افزودن: روستاهای محلی از این اعتبار در بخش های مرکزی و بستان شهرستان دشت آزادگان قرار دارند. .

میاحی بیان کرد: شرکت ملی نفت ایران پیش از این در اجرای طرح های عمران روستایی دشت آزادگان مشارکت کرده است که می تواند به تخصیص ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای معابر و خیابان های ۳۱ روستا در سال ۹۶ و ۶۷ میلیارد ریال برای بهسازی معابر و ۶۷ میلیارد ریال اعتبار داشته باشد. یابان های ۲۱ روستا در سال ۹۸ اشاره کرد.

انتهای پیام