مشکلی برای پرداخت مستمری نداریم/نیمی از مستمری بگیران «پیش از موعد» هستند.رئیس سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه در برخی اقدامات بازنشستگی چالش هایی وجود دارد به عنوان مثال بیش از ۵۰ درصد مستمری اجتماعی فوریت دارد و هزینه ها افزایش می یابد، خاطرنشان کرد: موضوع دیگر نحوه محاسبه پول است، مستمری بر اساس حقوق. در دو سال اخیر این طرح در این راستا تهیه و تنظیم شده و در حال پیگیری است.

میرهاشم موسوی در گفت وگو با ایسناوی زمانی که درباره وضعیت مالی سازمان تامین اجتماعی صحبت می کرد، گفت: یکی از مشکلات تامین اجتماعی و موضوعی که با ورود من به این سازمان بر مشکلات مدیریتی افزود، بی ثباتی صندوق های بازنشستگی و حمایت اجتماعی بود.

وی افزود: برخی از مدیران سابق این حوزه مدعی هستند که مدیران جدید حتی یک ماه حقوق را هم نمی توانند پرداخت کنند و اوضاع به قدری خراب است که نمی توانند جلو بروند. من با این رشته آشنا بودم و به سختی کار واقف بودم، تصمیمات اشتباهی در گذشته گرفته شد و به میراث ماند، متاسفانه متوجه شدند چه کرده اند.

مدیر انجمن تامین اجتماعی گفت: چند دسته و شاخص برای پرداخت بیمه مهم است که با تغییر آنها زنگ خطر به صدا در می آید و می گوید: یکی از این شاخص ها ضریب حمایت است. عدد استاندارد نسبت تولید صندوق ۶ به ۶.۵ است یعنی به ازای هر ۶.۵ نفر مواد و کارگر یک بازنشستگی در تولید داریم. این ضریب حمایت اکنون به ۴.۲ رسیده است. این عدد از برخی از صندوق ها کمتر است، مثلاً صندوق بازنشستگی کشور دیگر، همه حقوق می گیرند و در مورد ایده چیزی برای گفتن ندارند، یعنی چالش عمیق است.

موسوی ادامه داد: سیستم ها و قوانین با ضمانت های مالی بالا این امر را تقویت کرده است. در برخی پارامترهای بازنشستگی چالش هایی وجود دارد، به عنوان مثال بیش از ۵۰ درصد مستمری های تامین اجتماعی فوری هستند و هزینه ها را افزایش می دهند. موضوع دیگر نحوه محاسبه مستمری بر اساس حقوق دو سال آخر خدمت است. اینها محل توجه ویژه و کار کارشناسی است. در این زمینه برنامه ساماندهی و پیگیری تهیه شده و این مهم در این دولت اتفاق خواهد افتاد.

وی افزود: در مجموع این تغییرات در شرایط عمومی، قوانین، رویه ها و عملیات، چالش ثبات را برای صندوق ایجاد کرده است. علاوه بر جنبه اقتصادی که باید تولید دارایی های ما خوب می شد، محل هرج و مرج و آشفتگی بود و میزان بازدهی دارایی ها از نظر سرمایه گذاری در سطح خوبی نبود.

مدیرکل سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه باید برای ارتقای بخش ها و شاخص های صندوق برنامه و برنامه ریزی داشته باشیم گفت: به عنوان مثال وقتی ۳۰ درصد جامعه در بیمه اجتماعی نیستند، می توان برای جبران آن برنامه ریزی کرد. عامل حمایت یکی از اقدامات ما در سال گذشته افزایش سطح پوشش بیمه ای بود که در این راستا راهکار توسعه پوشش بیمه ای در نظر گرفته شد.

موسوی ادامه داد: سال گذشته بیش از یک میلیون بیمه جدید وارد صندوق شد که ۷۰۰ هزار مورد آن در دولت جدید اتفاق افتاد. دو طرح در بطن پوشش بیمه ای در حال اجراست که برای امید آفرینی، پوشش بیمه ای زنان خانه دار و دانشجویان نیز ضروری است.

وی با اشاره به اینکه مدیریت بدی رخ داده است، خاطرنشان کرد: در گذشته از سال ۱۳۹۴ از بانک وام گرفته بودیم، تصمیم اشتباهی بود، حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان در بانک رفاه داریم، اخیرا با بانک رفاه تسویه حساب کردیم.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی افزود: در این مدت حقوق بازنشستگان به موقع و بدون تاخیر پرداخت شد. ماه گذشته حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان برای انجام تعهدات خود هزینه کردیم. در زمینه پرداخت مستمری تاکنون مشکلی نداشته ایم و از این پس نیز به این مشکل ادامه خواهیم داد. ما در مسیر قدرت ادامه می دهیم تا اعتماد مردم به امنیت جامعه، اعتماد به حقوق نسل و اقتصاد ملی را که از ما انتظار دارند، ادامه دهیم و ارتقا دهیم.

در انتهای پیام