مشوق مجلس برای تک برگ شدن اسناد دفترچه ای در روستاهانمایندگان مجلس در بررسی بودجه های خود در جهت اجرای قانون کاداستر مشوق مالی در نظر گرفتن.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه) در بررسی بودجه ۱۴۰۱ در بخش درآمدی با پیشنهاد علیرضا سلیمی مبنی بر الحاق یک بند به ثبت ۱۰ تصویب کردند.

نحوه انجام بازی:

به منظور اجرای قانون جامع اجرای ماده ۱۱ (کاداستر) کلیه ثبت اسناد دفترچه ای به تک برگ در روستاها، صرفاً از پرداخت هزینه برگ سندف باشند.

ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار (کاداستر) نیز می گوید:

ماده ۱۱. سازمان مکلف است ظرف مهلت پنج سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون کلیه اسناد مالکیت دفترچه های را برای این منظور همه دارندگان اسناد مالکیت دفترچهای اهم از دستگاه ها و اخطارها در زمانبندی مخصخصی که در هر منطقه به وسیه سازمان اعلام می شود; سند خود را به سازمان ارائه دهنده.

انتهای پیام