مسکن مهر باعث رشد نقدینگی نشدبانک مسکن با بیان اینکه از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۹ رشد متوسط ​​نقدینگی ۲۷ درصد بوده است که در اجرای مسکن مهر به ۲۸ درصد رسیده است: است.

به گزارش ایسنا محمود شایان – بانک مسکن در هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی «مسکن ; پیشران تولید “اظهار کرد: حوزه مسکن می تواند به عنوان پیشران در صف اول تولید و کمک به حرکت سایر صنایع و پروژه و نهایتا رشد اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد. بخش مسکن شاخص های پیوند پیشین و پسین بزرگی با صنایع و فعالیت های دیگر دارد. بنابراین راهکارهای ایجاد رونق بخش مسکن همراه با سیاست های حمایتی دولت منجر به رونق اقتصادی می شود.

مسکن ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی را در بر می‌گیرد

وی افزود: عدم وابستگی به واردات نهاده‌های مسکن، حرکت این بخش، کمک به توان اقتصادی خانواد و رک مسکن به طور مستقیم به ۵ درصد و به طور غیرمستقیم ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی را می‌دهد.

شایان با بیان اینکه ابزارها و روش های متنوعی برای تامین مسکن مسکن وجود دارد، گفت: از جمله ابزارهای تجمیع وجوه مردم، وجوه برخی از باقی مانده های دولتی در بانک مسکن، انتشار و فروش اختصاصی حساب به پشتوانه تسهیلات رهنی، تودیع منابع مالی مالی. ، توجه ویژه ای به بودجه سازمان های مختلف دولتی برای مدت سه سال در بافت های ناکارآمد شهری به منظور افزایش سرمایه گذاری در این مناطق خواهد شد. همچنین تأمین مالی از طریق تأمین، استفاده از پروژه های مالی و ارائه زمینه پیاده سازی

یشنهاد تشکیل کارگروهی برای بررسی ابزارهای مالی بخش مسکن

بانک مرکزی مسکن تاکید کرد: پیشنهاد من این است که کارگروهی مرکب از وزارت اقتصاد، وزارت راه و شهرسازی، سازمان بورس، بانک مرکزی و بانک مسکن تشکیل شود تا به بررسی یکایک ابزارهای مالی در بخش مسکن اقدام کنند.

وی با اشاره به بانک مسکن در تامین مالی مسکن گفت: انواع حسابهای صندوق پسانداز مسکن جوانان، گواهی حق تقدم، پرداخت از محل منابع داخلی و محل انتشار رهنی از جمله بدون روشهای تامین مالی است.

تامین مالی ساخت ۱۵۰ هزار واحد مسکونی توسط بانک مسکن

شایان همچنین درباره طرح نهضت ملی بیان کرد: با توجه به ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی پیشبینی شده مجلس یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد را پیش بینی کرده است که ۴۰۰ هزار واحد روستایی و ۸۰۰ هزار واحد شهری است. تامین مالی ۲۱۰ هزار واحد برای بانک اختصاص داده شده است که تا امروز بیش از ۱۵۰ هزار واحد تامین مالی شده است

بانک بانک مسکن با بیان اینکه ما بایستی تسهیلات را به سمت تولید ببریم که بهترین روش، مشارکت مدنی است، افزود: تا پایان سال ۱۴۰ بانک ها بیش از ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان پرداخت می کنند که پیش بینی می شود تا پایان سال به ۲۷۰۰ هزار تومان برسد. . از این مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن اختصاص داده شده است.

وی یادآور شد: در سال ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان تسهیلات به سیستم پرداخت می شود که سیستم بانکی شروع به اعطای این تسهیلات کرده است و آنطور که اطلاعات تمام بانک ها را تسهیل می کند. یکی از مشکلاتی که به وجود آمده است عدم پرداخت تسهیلات با تسهیلات اختصاص یافته به بخش مسکن است. در سال ۱۳۹۰ سیاست های بانک مرکزی را مشخص می کند که بخش مسکن ۲۰ درصد را به خود اختصاص می دهد.

شایان گفت: از سال ۱۳۹۰ به بعد تغییر سیاست کرد و به سمت عقود مبادله‌ای و تجاری رفت که با نخ رفت. اما در بخش مسکن علیرغم که نشان می دهد نشان می دهد بالا بود، به این که وامها بلندمدت بانک ها بود. به همین دلیل باعث ایجاد مسکن به ۵.۵ درصد افزایش کاهش یافته به ۲۰ درصد می شود. در جلساتی که در شورای هماهنگی بانک ها با دوستان داشتیم این نگرانی تا حدودی رفع می شود و قرار است که بخش ها را جابه جا کنند که تامین کننده نقدینگی مسکن کمک شود.

مسکن مهر تاثیری در رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی نداشت

بانک مسکن با بیان اینکه برخی صحبت ها مسکن مهر در رشد پایه پولی تاثیرگذار نبوده است یادآور می شود: تحلیل های بیرون بود که مسکن مهر، رشد نقدینگی و رشد پایه پولی را بالا برده است. اما آمار بانک مرکزی، خلاف این صحبت را نشان می دهد. رشد نقدینگی از سال ۱۳۵۳ تا سال ۱۳۹۹ به میزان ۲۷ درصد بوده است. متوسط ​​​​رشد نقدینگی در زمان اجرای طرح مسکن مهر بین سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ به میزان ۲۸ درصد بود که از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹. یعنی مسکن مهر تاثیری در رشد نقدینگی به وجود نیاورده است.

وی همچنین با اشاره به رشد پایه پولی در زمان اجرای طرح مسکن مهر گفت: با وجود استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی در دوره مسکن مهر، رشد پایه پولی نسبت به دوره قبل و بعد از کاهش یافتن نشان می دهد مسکن رشد نقدینگی را افزایش می دهد. نمی داد.

شایان تاکید کرد: فقط از محل برگشت اقساط تسهیلات ۳۴ هزار میلیارد تومان تامین می شود که امسال پیش بینی می شود این رقم به ۴۲ هزار میلیارد تومان برسد که تامین منابع تامین مسکن خواهد بود. سیستم بانکی باید به این سمت برود که در بلندمدت تامین مالی به راحتی از محل ارائه مشتری باشد. کلات اعتبار اعتباری مسکن مهر حدود ۵۵ میلیارد تومان بود که امسال محل پیشبینی میکنیم از برگشت اقساط مسکن مهر به ۴۲ هزار تومان نقدینگی دست پیدا کنیم.

بانک مسکن، تسهیلات را در بخش مسکن را آسانتر از بخش های تجاری و صنعتی دانست و گفت: تفاوت مسکن با بخش تجاری در این است که اگر شش۰ تسهیلات به عنوان مثال ۵۰۰ میلیارد تومان به بخش صنعت پرداخت شود بعد از ماه، ممکن است که محصول به تولید برسد. فروش برسد و شرایط پرداخت اقساط فراهم شود وجود ندارد. بنابراین سیستم بانکی باید سود تسهیلات را افزایش دهد و به طور خودکار بعد از پنج سال بدهی ۵۰۰۰ میلیارد تومان بخش صنعت به سیستم بانکی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان می شود. یعنی عملا منابع بلوکه می شود ولی در بخش مسکن اصلا بلوکه نمی شود و بعد از دوره مشارکت، برگشت تسه.

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری