مسکن اجاره ای راه حلی برای مشکل اجاره استیکی از اعضای کمیته ساخت و ساز شورای اسلامی گفت: تا زمانی که خانه های استیجاری افتتاح نشود، وضعیت اجاره بها به قوت خود باقی است. طبق قانون شهرداری ها و سازندگان باید به جای ساخت و فروش خانه ها را بسازند و اجاره دهند.

اقبال شکری در گفت وگو با ایسنا، درباره راهکارهای حل مشکل قیمت اجاره بها، اظهار کرد: نباید در بازار دخالت کنیم. این یک کار اساسی به جا مانده از سال های گذشته است که با دستورات و دستورالعمل ها قابل حل نیست.

وی تصریح کرد: هر چه سریعتر پروژه هایی مانند مسکن مهر ناتمام و طرح ملی مسکن اجرا و تکمیل شود و قانون ارتقای تولید مسکن به درستی اجرا شود. علاوه بر این، تا زمانی که املاک اجاره ای افتتاح نشود، کار اساسی انجام نخواهد شد.

این عضو کمیته ساخت و ساز شورای اسلامی با بیان اینکه ۱۰ سال از تصویب این قانون می گذرد، گفت: اجرای قانون مربوط به خانه های استیجاری را ندیده ایم، خانه های استیجاری به این معناست که شهرداری ها و سازندگان باید آنها را بسازند. اجاره دادن به جای داشتن خانه آنها را بسازند و بفروشند. در شورای اسلامی از ابزارهای نظارتی برای اجرای این قانون استفاده می کنیم.

شکری با بیان اینکه شورای اسلامی در بحث اجاره بها نیز ورود کرده است، گفت: نمی خواهیم در هیچ کاری مثلاً در زمینه مالیات مشاوران املاک عجله داشته باشیم یا روی تنظیم رابطه بین آنها تمرکز کرده ایم. برای ایجاد آرامش باید حقوق مالک و مستاجر به طور کلی در بازار برقرار شود.

در انتهای پیام