مرگ‌های جنگلی؛ افزایشی / علت کاهش آسیبیان روزانهدبیر کمیته اپیدمیولوژی و پژوهش کمیته علمی کشوری مقابله با کووید ۱۹ با بیان اینکه در هفته های بعدی نسبت به هفته های ماقبل تعداد موارد مثبت در کشور کاهش یافته است که نمیدانیم این کاهش از تعداد دفعات تشخیص داده شده است، گفت: بر اساس میزان آمار گزارش شده، تعداد مرگ ها همچنان در حال افزایش خفیف است.

دکتر مسعود یونسیان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت وضعیت کشور، گفت: در یک هفته اخیر نسبت به مقبل تعداد موارد یک هفته کاهش نشان می دهد. منتها نمی‌دانیم که این کاهش کاهش می‌یابد یا از کاهش تعداد تست‌هایی که تشخیص می‌دهند.

وی با بیان اینکه برای وضعیت تحلیلی دقیق به سه نوع نیاز داریم، افزود: اگر این داده ها به سو یکی از داده‌های مورد نیاز تعداد مراجعین سرپایی، تعداد دوم تست‌هایی که می‌شود و تعداد سوم. انتخابا هم این موارد باید به تفکیک استانها در اختیار تصمیمات باشد تا هم درباره کل کشور صحبت کرد و هم درباره مناطق و استانهای مختلف اظهار نظر کرد که ما این موارد را در اختیار نداریم و بر این اساس قضاوت سخت است.

افزایش خفیف مرگهای دریایی

داده هایی که در اختیار قرار نمی گیرد

یونسیان ادامه داد: درباره تعداد مرگ‌ها باید توجه کرد که بر اساس میزان آمار گزارش شده، همچنان در حال افزایش خفیف است که می‌تواند با کاهش تعداد موارد جدید نیز همراه باشد. راکه تقریباً در حال حاضر برای همه جا افتاده که مرگ‌های امروز، ناشی از مواردی هستند که دو تا چهار. بنابراین افزایش مرگ‌ها این معناست که حتما باید به هم رو به افزایش باشد. می‌توان کرد به افزایش، رو به کاهش یا پایداری و از آنجایی اطلاعات لازم در اختیار ما نیست و داده‌های لازم را نداریم، نمی‌توانم اظهار نظر کنم.

سرازیری پیک ششم احتمالا هفته های پایانی سال

وی درباره زمان رسیدن به بیماری اوج پیک ششم گفت: در حال حاضر نمی‌توان پیش بینی کرد که دقیقا اوج با این حال می‌گویم با مقایسه وضعیتمان با این که زودتر از ما وارد بیماری شویم، ما هم انتظار داریم که طی هفته‌های پایانی سال وارد سرازیری شویم، اما نمی‌توانم بگویم که ۱۰۰ درصد این اتفاق می‌افتد. می‌افتد یا خیر.

یونسیان درباره هم وضعیت و مرگ و میر ناشی از اُمیکرون در کودکان نیز گفت: این جزوه مباحثی اس اگر اطلاعات وضعیت بیماری یا بهبود بیماران بستری را به تفکیک سن داشته باشید، بهتر می‌توانیم قضاوت کنید بر اساس اطلاعاتی که اکنون دارم، این است که کودکان نه به این دلیل که ویروس‌ها بیشتر به آن‌ها می‌رسند، بلکه به این دلیل است که هنوز تعداد زیادی از کودکان واکسن تزریق نمی‌کنند و برخی از کودکان هم دائما واکسیناسیون‌شان شروع می‌شود، به ویژه در کودکان زیر. سال ، بیشتر در معرض قرار می گیرند. بنابراین اکثر صاحب نظران معتقدند که دلیل این امر این است که این سنی بالاتر باشد، به این دلیل است که کودکان کمتر مصون می شوند و بیشتر در معرض بیماری هستند. اگر افراد بزرگسال ما هم واکسن تزریق شده بودند یا قبلاً مبتلا نشده بودند، کماکان در بزرگسالان بیشتر از این بود، اما کماکان هم در بزرگسالان بیشتر است.

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری