مرکز وکلا و مشاوران خانواده قوه قضاییه چیست؟مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه پیرو حکم دادگاه در ماده ۱۸۷ در سال ۱۳۸۱ داور شد.

به گزارش ایسنا، مطابق با سیاست های کلی “امنیت قضایی” ابلاغی مقام معظم رهبری در ۲۸ مهرماه ۱۳۸۱ قوای سهگانه و به ویژه قانون قضائیه موظفند اصلاح نظام نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و حقوق اجتماعی فردی و اجتماعی با سرعت و دقت نظر. کنند و نسبت به “تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرای آنها”، “گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضایی” و “گسترش دادن فرهنگ حقوقی” و قضایی در جامعه »اهتمام داشته اند.

اصلاح نظام وکالت و نظام کارشناسی رسمی به عنوان جدایی ناپذیر نظام قضایی کشور بر روی قوه قضائیه نهاده شده است که مرکز وکلا، متخصصان رسمی و مشاوران خانواده را تشکیل می دهد ۱۸۷ قانون برنامه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب) سال ۱۳۷۹)، یکی از گام های نظام قضایی در این راستا بوده است.

«مرکز وکلا، متخصص رسمی و مشاوران خانواده»، پیرو حکم دادگاه در ماده ۱۸۷ و به موجب آیین نامه اجرای قانون.

آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ نحوه تشکیل و ارکان مرکز، فرآیند صدور پروانه، برگزاری آزمون، نظارت بر فعالیت ها و سایر امور مرکز را در قوانین و مقررات حاکم بر حوزه های وکالت و کارشناسی مشخص کرد.

این مرکز که در حوزه ارائه خدمات رسمی وکلاتی، کارشناسی و مشاوره حقوقی فعالیت می‌کند، به موجب قانون حمایت از تصویب مصوبه ۱۳۹۲ و آیین‌نامه آن صلاحیت تحقیقاتتری در حوزه خانواده پیدا کرده است.

رئیس این مرکز منصوب به ریاست قوه قضاییه بوده و مرکز را زیر نظر هیئت نظارتی به معاونت اول قوه قضاییه و با حضور برخی از اعضای شورای عالی قضایی و مقامات عالی رتبه قضایی مدیریت می کند. در هر استان یک هیئت مدیره متشکل از نمایندگان وکلای آن استان و یک هیئت مدیره متشکل از نمایندگان مدیران آن امور استان مربوط به حوزه صلاحیت خود را اداره می کنند.

طبق «حسن عبدلیانپور» رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، وکالت و تسخیری گفته کار وکلای این مرکز و یکی از فلسفه های وجودی مرکز وکلا، مشاوران رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، دسترسی آسان مردم به خدمات قضایی است. ازجمله وکالت و کارشناسی است.

بنا به گفته عبدلیانپور، در پی تاکیدات و دستورات رئیس دستگاه قضا، اکنون مقدمات آغاز کار و عملیاتی شدن “سامانه هوشمند ارجاع کارشناسی” فراهم شده و تکمیل این سامانه تا ۲ ماه دیگر محقق خواهد شد و با استفاده از این سامانه شاهد نظام ارجاع عادلانه است. کارشناسی در سراسر کشور.

روز یکشنبه ۲۴ بهمن ماه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه به مرکز وکلا و ماموریت داد: هر چه سریع تر در زمینه ساماندهی روند و سازوکار امر کارشناسی در پرونده های قضایی و شفاف شدن شدن شدن ش

رئیس دستگاه در ادامه به مرکز وکلا و کارشناسان سازمان مأموریت داد: قضاوت در مورد کاهش هزینه های دادرسی، وکالت و کارشناسی رسمی برای عموم مردم بهویژه اقشار کمبضاعت اقدام و تلاش کنند.

محسنی اژه های آسیب شناسی برخی از روندها و روندهای موجود در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه را باید دانست و به این مرکز توصیه کرد که برای تبیین های خود مردم و جامعه از شیوه های مبتکرانه و خلاقانه رسانه های غافل نشوند.

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری