مراکز نگهداری در زنجان آماده دریافت کمک های مالی و سوگواری هستندایسنا/زنجان مدیر کل امور خیریه استان زنجان گفت: تمامی مراکز خیریه استان زنجان آماده دریافت کمک ها و همدردی با سوگوار امام حسین (ع) هستند.

سلمان حسین که در گفت وگو با ایسنا انجام داده است، با بیان اینکه ماه محرم و ایام سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) فرصتی برای حمایت از کمک کنندگان و نیازمندان است، گفت: این ماه محرم الحرام است. حمایت های منطقه زنجان و ۳۰۰ کودک در انتظار کمک حامیان و نیکوکاران منطقه هستند.

وی افزود: «حامی کودکان» که افراد مفید استان می توانند برای حمایت و حمایت از کودکان به مراکز خیریه ایالتی مراجعه کنند، می توانند کودکان نیازمند تحت پوشش و حمایت مالی ماهنامه را برای تحصیل و زندگی تحت پوشش قرار دهند. .

این مقام مسئول با اشاره به آمادگی خیریه برای جذب کمک ها، هدایای نقدی و غیرنقدی از ذینفعان طی این ایام گفت: تمامی مراکز خیریه منطقه زنجان آماده دریافت کمک ها و تسلیت اباعبدالله الحسین (ع) و تسلیت هستند. آنها را بین نیازمندان توزیع کند.

حسینی در ادامه بیان کرد: مردم خوب و مهربان منطقه زنجان که قصد کمک به افراد خیر و کمک به مراکز نگهداری از معلولان و خانواده های نیازمند را دارند نیز می توانند به مراکز نگهداری مراجعه کنند.

مدیرکل امور خیریه استان زنجان خاطرنشان کرد: افراد خیر و نیکوکار استان می توانند با شماره فرمان #۲۵۰۰۰*۶۶۵۵ و شماره کارت ۹۵۷۰-۶۳۷۷-۷۱۷۸-۲۱۶۸ و شماره حساب ۴۱۶۸۰۳۴۵۴۱۷۶۶۵۴۸ به جامعه هدف کمک کنند.

در انتهای پیام