مراکز رشد و نوآوری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی افتتاح می شودایسنا / خراسان شمالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از افتتاح مراکز رشد و نوآوری این دانشگاه با حضور معاون علمی.

دکتر سیدجواد پورنقی اظهارکرد: افتتاح مراکز رشد و نوآوری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و بازدید از واحدهای مستقر در این مراکز ازجمله برنامه های سفر یکروزه دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری به بجنورد است.

وی افزود: برای راه‌اندازی مراکز رشد و نوآوری دانشگاه با متراژ ۱۵۰۰ مترمربع، اعتبار بالغ بر ۹۰ میلیارد.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی این دانشگاه، دکتر پورنقی اظهار نظر امیدواری کرد با افتتاح و بهره برداری از این مراکز، زمینه های شکوفایی کارآفرینی، حمایت از خلاقیت و نوآوری در بین افراد متخصص و صاحب ایده، بیشازپیش ارائه می شود.

انتهای پیام