مدیریت مهندسی ساخت از موضوعات حوزه عمرانی استایسنا / فارس شهردار شیراز یکی از موضوعات جدی در حوزه عمرانی در شهرداری‌ها و ظرفیت آنها را برای مهندسی مدیریت س.

سید احسان اصنافی سه شنبه ۱۷ اسفند در سی و یکمین نشست تخصصی تخصصی فنی و عمرانی کلانشهرها که به میزبانی کلانشهر شیراز برگزار شد، گفت: اداره علمی حوزه عمرانی نیز در همین موضوع میگنجد، حوزه مهندسی ارزش، حوزه های مهندسی، ساخت سازه ها، حسابداری تحلیلی عمرانی. و سایر حوزه‌ها ۹۰ درصد حوزه عمرانی ما را پوشش می‌دهد.

شهردار شیراز ادامه: با این ایجاد امید است که بتوان به نتایج کاربردی دست یافت، انتقال تجربیات حرف اول در حوزه عمرانی میزند که این نشست با همین هدف برگزار می شود.

اصنافی با اشاره به تاثیر بازدیدها از پروژه های عمرانی دیگر شهرها در انجام پروژه های بزرگ، بیان کرد: با بازدید از یکی از شهرهای خیلی کوچک، پروژه های بسیار ویژه و کاربردی را مشاهده کنید که با ارتباط با طراح، اجرای آن در شیراز برنامه ریزی شده است. یکی از پروژه‌های شهرها از تبادل اطلاعات و تجربه‌های عمرانی دیگر شهرهای اجرا شده است.

احسان متولیان، دبیرکل مجمع شهرداران کلان شهرهای ایران نیز در این نشست گفت: روزمرگی در شهرداری‌

او با اشاره به اجرای ایده های جدید در کشور متذکر شد: به دلیل نگاه مدیریت های پیشین، مردم در شهرها آسیب دیدند، مردم باید از خدمات رسانی در شهرها به ویژه شهرهای محروم را بچشند، باید طرح های اولویت بندی عمرانی شود و با پیوست فرهنگی. به سمت محرومیت زدایی و رفع نیاز مردم برویم.

متولیان با تمرکز بر مشارکت مردمی، نظران کرد: با مشارکت مردمی دست شهرداری‌ها نیز

معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز نیز در حاشیه این نشست، با اشاره به فعالیت‌های مختلف در کلان شهرهای کشور گفت: چنین نشست‌هایی برگزار می‌شود که باعث تبادل اطلاعات و تجربه‌ها و از همه عوامل هم افزایی در حوزه فنی و عمرانی می‌شود.

محمد امین هدف اصلی برگزاری این نشست ها را هم افزایی بین کلان شهرها عنوان کرد و افزود: این هم افزایی از اتلاف وقت و هزینه در کسب تجربه ها جلوگیری می کند، این بین قسمت های مختلف شهرداری که حوزه های یکسانی با هم ارتباط دارند، می کند. در حوزه فنی عمرانی مسائلی مانند انجام پروژه های عمرانی، نهضت آسفالت و غیره است که با هم هماهنگ می شود و تجربه ها و اطلاعات خود را به اشتراک می گذارند تا تجربه های بد تکرار و هزینه ها مدیریت شود.

او تاکید کرد: پروژه‌های کاربردی خوب در تمام کلان شهرها اجرا می‌شوند و مجمع کلان شهرها روی اجرا می‌شوند

امین در نظر گرفتن تفاوت فرهنگی در پروژه ها را از الزامات خواندن و گفت: پروژه هایی مانند مترو و کمربندی ها در تمام شهرها مشترک است و تفاوت فرهنگی، در اجرای آن تاثیر ندارد.

انتهای پیام