مدیران زمینهای بلااستفاده دولتی را مشخص کنندایسنا / فارس مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس از مدیران درخواست کرد که با هدف کمک به اجرای نهضت مسکن، زمینهای بلااستفاده دولتی را در شهرستانها شناسایی کنند.

محمودرضا طلبان سهشنبه سوم اسفند در جلسه حل مشکل زمین برای پروژه نهضت ملی مسکن که با استانداران استان و به ریاست استانداری فارس برگزار شد، بیان کرد: مدیران به عنوان نماینده عالی دولت در شهرستانها نباید اجازه نگاه محلی به نگاه ملی ارجعیت داشته باشند.

او با اشاره به این مطالب که سهم استان فارس در این طرح طی ۴ سال ساخت ۲۶۰ هزار واحد است، عنوان کرد: ۲۶۰ ساخت هزار واحد استان فارس است که ۲۰۰ هزار واحد منطقه شهری و ۶۰ هزار واحد منطقه روستایی است.

مدیرکل راه و شهرسازی فارس در مراحل خاص تأمین زمین به روش های تأمین زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن اشاره و اضافه کرد: از مدیرانی که می توانند در شناسایی و تأمین زمین های بدون استفاده از دستگاه های دولتی که قابلیت ساخت مسکن را در این طرح دارند، می کنند. کمک کننده.

البان همچنین تاکید کرد: روژه نهضت مسکن، یک پروژه ملی است و نباید نگاه محلی بر نگاه ملی حاکم شو.

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری