مدودف: آمریکا در امتحان شده است روسیه را نابود تنبل


مدودف: ایالات متحده در تلاش است روسیه را نابود کند

یکی اجتناب کرده اند نزدیک ترین متحدان رئیس جمهور روسیه درست در این لحظه (چهارشنبه) تاکید کرده است کدام ممکن است آمریکا قصد دارد روسیه را تحقیر، تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان نابود تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید قول داده است کدام ممکن است به هیچ وجه اجازه نخواهد داد این {اتفاق بیفتد}.

دیمیتری مدودف کدام ممکن است اجتناب کرده اند سال ۲۰۰۸ به همان اندازه ۲۰۱۲ رئیس جمهور روسیه بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون معاون دبیر شورای ایمنی روسیه است، به رویترز ذکر شد: «چنین طرحی، در صورت اجرا، ممکن است عواقبی داشته باشد.

وی افزود: روسیه به هیچ وجه اجازه چنین چیزی را نخواهد داد.

انتهای پیام/