محرومیت ۶ ماهه مهرداد سراجی لغو شدبا دستور کمیته استیناف فدراسیون فوتبال، محرومیت شبکه سایپا و عضو هیئت رئیسه این فدراسیون از

به گزارش ایسنا، کمیته استیناف ماه فدراسیون فوتبال به درخواست تجدیدنظر مهرداد سراجی نسبت به حکم کمیته اخلاقی که او را به مدت ۶ سال از هر گونه فعالیت فوتبالی محروم کرده است، این دستور را لغو کرده است و در نتیجه مشکلی برای حضور در آن وجود دارد. جلسه شورای عالی این فدراسیون نخواهد داشت.

با این حکم و در آستانه برگزاری جلسه هیئت رئیسه برای عزل عزیزی خادم، سراجی برای رای دادن در این ش.

علاوه بر پنج نفر دیگر (براتی، اصولی، موسوی، رضاییان و سراجی) که خواهان برکناری عزیزی خادم شده اند، اگر یک نفر دیگر از میان ماجدی، افشاریان، حیدری و عزیزی خادم هم به جمع مخالفان عزیزی خادم شوند، برکناری رئیس فدراسیون در جلسه هیئت رئیسه نهایی خواهد شد.

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری