مجوزهای سرمایه گذاری در گیلان کمتر از یک هفته صادر می شودایسنا / گیلان استان گیلان گفت: مهمترین ماموریت مدیران اجرایی حوزه تولید و کار در دولت سیزدهم در زمینه رفع و مهیا کردن فضا و زیرساخت های لازم برای جذب سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی است.

اسدالله عباسی در نشست ستاد سرمایه گذاری استان افزود: ایجاد بسترهای لازم جهت سرمایه گذاری بخش ویژه در حوزه تولید و تعیین اولویت های دولت مردمی و انقلابی سیزدهم است.

وی با اشاره به تمرکز رئیس جمهوری مبنی بر کشور به سوی تولید و نیروهای دولتی کرد: گیلان های متعدد و متعدد برای جذب سرمایه گذاری دارد و این امر مهم، رسالتی است که تمامی مدیران عامل مرتبط باید بدانند اهتمام ورزند.

استان گیلان ادامه داد: مهمترین ماموریت مدیران اجرایی حوزه تولید و کار، تلاش مجدانه در رفع فضای داخلی، مهیا نمودن و زیرساخت های جذب سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی است.

نماینده عالی دولت در گیلان با بیان اینکه با دستور آیت الله دکتر رئیسی مجوز سرمایه گذاری در گفت: مدیران متولی حوزه تولید، اقتصاد و کار، با حذف موازی کاری، کاهش بروکراسی اداری و تسریع در امور با توجه به جغرافیای گیلان، مجوزهای سرمایه گذاری در استان را کمتر از یک هفته صادر می کنند.

وی با امتیاز از شناسایی ۱۷۲ عرصه برای واگذاری به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مناطق مختلف استان توسط اداره کل اقتصاد و گیلان خاطر کرد: ۶۳ مجوز بینام برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های گردشگری، تولیدی، کشاورزی، صنعتی. صنایع تبدیلی و بسته بندی شده است که باید بیشتر شود.

عباسی تاکید می کند که با توجه به ظرفیت های ارزشمند گیلان در حوزه اقتصاد دریا، اقتصاد کشاورزی، اقتصاد گردشگری و حوزه صنعت، این تلاش و اهتمام برای افزایش مجوزهای بینام سرمایه گذاری در دستگاه های مختلف اجرایی با اطلاع رسانی مناسب و جذب سرمایه کشوران برای تقویت حوزه است. اقتصاد و آنچه حق مردم گیلان است برای تقویت می شود.

استان‌های گیلان همچنین توزیع متوازن سرمایه‌گذاری در شهرستان‌های استان را باید دانست و اضافه کرد: دستگاه‌های اجرایی مجوزهای بینام را با قابلیت‌ها و الزامات موجود در تمامی شهرستان‌ها صادر می‌کنند تا عدالت در روند تولید و اشتغال استان تجلی کنند.

وی همچنین بسترهای جذب سرمایه گذاری خارجی در منطقه آزاد انزلی را قابل توجه دانست و افزود: سرمایه گذا

انتهای پیام