«مت» در مسیر تحول – ایسنامعاون حقوقی و امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در یادداشتی با اشاره به انجام شده در این وزارتخانه در دولت سیزدهم پیشنهادان انجام شده است که به تعبیر رهبر معظم انقلاب، ایران قوی نیاز به اقتصاد قوی دارد و وزارت صمت موتور محرکه این است. اقتصاد است و جامعه تولید و تجارت تنها در فضای همدلی و اتحاد و انسجام ملی می‌تواند صنعت، معدود را تامین کند.

به گزارش ایسنا، در یادداشت محمدجواد حاجی حسینی آمده است: بسیاری از نظرات و صاحب نظران بر این نکته باور دارند که مشکلات و معضلات متعدد و چند ساله کشور را در یک بازه زمانی کوتاه امکان پذیر ندارند. این گزاره واقعی و واقعی نمی تواند و نمی تواند برای هیچ مسئولی در نظام اسلامی عذر و توجیه قابل قبول باشد، بلکه میبایست روحیه و انگیزه کار و تلاش و حرکت مجاهدانه و خدمت ناپذیر را باعث شود. با این حال القای تصور حل یک شبه همه مشکلات انباشته شده نیز به نظر می رسد از آن برخواسته از فضای امیدآفرین استقرار دولت مردمی باشد، نشأت گرفته از اتاق های فکر عملیات روانی علیه مردم و دولت برآمده از آنها است.

رصد و پایش خط خبری و جریان‌های رسانه‌های کشور دو سر یک مقراض خطرناک برای اطمینان سرمایه عمومی به. مقراضی که یک سر آن را دوستان نا آگاه و سر دیگر را همان جریانی تشکیل می دهد که تمام داشته هایش را می دهد.

مخاطب این یادداشت دوستان عزیزی هستند که از روی سهو و ناخواسته با جریان تحریف و تخریب دولت دولت. همان دوستان عزیزی که گاه با بزرگنمایی وعده ها، گاه از سر عدم دستیابی به خواسته ها یا گاه به دلیل عدم تحلیل و تبیین شرایط روز در مسیر تضعیف دولت و در نهایت کاهش اعتماد و اعتقاد مردم به نظام و انقلاب قرار می گیرند. همان هدف و خدعه ای که در بیان رهبری معظم انقلاب توسط بدخواهان ایران اسلامی از راه فشارهای اقتصادی و دروغ پردازی های رسانه ای دنبال می شود و برای خنثی کردنش، به تعبیر شهید همت در وهله نخست باید آتش دشمن را دنبال کنیم که کدام سمت را دنبال کنیم. می کوبد تا جبهه خودی و راه حقیقی را گم نکنیم.

در وزارت صنعت، معدن و تجارت از روز نخست با تعدد مشکلات انباشته شده است در حجیمترین دستگاههای اجرایی کشور روبروییم اما شناخت دقیق از نقاط قوت و ضعف و فرصتها و چالش های این وزارتخانه، وزیر صمت و همکارانش را در مسیر تحقق اهداف داده است. در هنگام اعتماد به مردم و نمایندگانشان مصمم کرد. وعده هایی که برنامه ریزی برنامه زمان بندی مشخص شده و معین در معرض خطر افکار عمومی و نخبگانی کشور قرار گرفته است و به ساده ترین شکل ممکن، امکان ارزیابی و قضاوت عملکرد صمت را فراهم می کند.

تخمین‌هایی مانند کاهش قیمت، تنظیم و تنظیم بازارهای پایه مانند سیمان و فولاد، افزایش تولید کشور به بیش از ۴۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ هوشمندسازی فرآیندها و حذف امضاهای طلایی، ارائه گزارش شفاف از روند اجرای برنامه‌ها، طرح‌های مهم ماشین‌های مالی ای، روند پرشتاب تکمیل سامانه جامع تجارت و از همه مهمتر عدم گره زدن معضلات و مشکلات فضای تولید و تجارت کشور به تحریم ها، نشانه هایی امید آفرین از آینده روشنی است که با همراهی مردم شریف و تمام ارکان نظام به ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی حاصل می شود. واهد شد و پیشرفت و ارتقای همه جانبه شاخص های اقتصادی و همینطور بهبود ملموس شرایط اقتصادی و معیشتی.

اجرای بیش از ۱۰۰ برنامه تحولی در ۱۱ سبد پروژه شامل پروژه های مدیریت بازار، صنایع و حمل و نقل، سامانه های اطلاعاتی، ارتقای کسب و کارها، بازآفرینی وزارت، خدمات مالی، معادن، زیرساخت، پروژه بین المللی و توسعه توسعه، اجتماعی-حمایتی و منابع مالی و دارای ساختار و ساختار سازمانی جدید وزارت صمت آغاز شده و با جدیت دنبال می شود که در نوبه های سه ماهه گزارش پیشرفت و روند تکمیل آنها به اطلاع عموم می رسد. (گزارش نخست به اطلاع افکارعمومی و خاصه نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است.) پروژه هایی که پس از ادغام واقعی ساختار وزارت صمت، سیاست ها و برنامه های بالادستی نظام به بیانیه گام دوم انقلاب، سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست گذاری های مربوط به نامگذاری است. های سالانه را با تکیه بر توان‌های درون زا و برون نگر کشور دنبال می‌کند.

ذکر این نکته مهم خالی از لطف نیست که در طراحی تمامی پروژه ها و آسیب شناسی و پیشرفت پیشرفت آنها از آراء، دیدگاه ها و نظرات تمامی ذینفعان و فعالان بخش های صنعتی، معدنی و تجاری مورد استفاده قرار گرفته و در فرآیند اجرا از پتانسیل های عظیم استفاده می شود. نان برداشت می شود.

بدون تردید در مسیر تعیین وزارت صمت همپای همت بلند و روحیه جهادی خانواده تولید و تجارت، همراهی و مساعدت نمایندگان مجلس بزرگ اسلامی بیش از هر چیز اثرگذار و راهگشا خواهد بود. ساکنان خانه ملت می توانند در عین بهره گیری از جایگاه رفیع تقینی و نظارتی خود، مشاور وزیر و وزارت صمت در مسیر اجرای برنامه های تحولی باشند. نقش بیلیلی که شخص وزیر در برنامه‌ها و پروژه‌های تحولی طراحی شده است، همیشه بر آن است و از نظر فکری، پیشنهادات، انتقادات و نصایح دلسوزانه نمایندگان خانه ملت را می‌توانند جامعیت و مانعیت طرح‌ها و همینطور پروژه‌ها را در فرآیندهای مراحل میدانی اجرا کنند.

بر همین اساس است که هم فکری و هم فکری وزیر و مدیران ارشد وزارت صمت با کمیسیون ها، فراکسیون ها و فرد فرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همیشه از جایگاه رفیع بوده است، نقش کم نظیر و آرا آنها در جریان حل مشکلات و رفع مشکلات. معضلات و حرکت پرشتاب به سمت قله های تحول و امیدآفرینی شده است. نمونه بارز این همکاری و مدت در تکمیل طرح جامع آمایش صنعتی، معدنی و تجاری کشور است که بهره مندی از دیدگاه و نقش مشارکت ملت در فرآیند تکمیل طرح به عنوان یکی از ارکان اساسی و مهم پیش بینی شده و در سایر بخش ها نیز به همین منوال است. دنبال می شود.

به تعبیر رهبر معظم انقلاب ایران قوی نیاز به اقتصاد دارد و وزارت صمت موتور محرکه این اقتصاد است و جامعه تولید و تجارت تنها در همدلی و اتحاد و جامعه ملی است که می تواند صنعت، معدن و تجارت کشور را به افتخار ایرانی ملیان مبدل برساند. ند.

انتهای پیام