متر و شاخصی برای اخبار دروغ و موثقایسنا / خراسان جنوبی یک کارشناس رسانه گفت: از مهم ترین نشانه های اخبار دروغ، بیان یک زمان نسبی است. بر موثق و درست یک زمان معین و مکان معین را اعلام می‌کند، اما خبر دروغ بر زمانی می‌کند که نس.

حسین هرمزی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: از آنجایی که ممکن است صحت یک خبر باشد معلوم نیست که مردم در نگاه اول منابع استفاده و خبرها را دنبال کنند که پیشینه خوبی دارند و یا از منابع رسمی اخبار را دنبال می کنند.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از موارد دیگر برای توجه به جنبه های خبر از موضوع انتشار این اخبار نیز باید مشخص شود.

این کارشناس روابط بین الملل با بیان اینکه اگر مطلبی منبع معتبر و قابل اطمینان باشد نباید آن را باور کرد، افزود: بهره مندی از یک لینک اینترنتی به عنوان ساده ترین یک منبع معتبر است.

هرمزی ادامه داد: سومین مورد آن جایی است که مخبر با قسم دادن، التماسی کردن همچنین تهدید کردن و وع.

بیان کرد: از دیگر نشانه‌های اخبار دروغ، بیان یک زمان نسبی است. بر موثق و درست یک زمان معین، مکان معین را اعلام می‌کند، اما خبر دروغ بر زمانی می‌کند که نس.

این کارشناس ارشد روابط بین الملل توضیح داد: با این علائم می توان به درستی یا شایعه بودن یک خبر آن هم در هیجانات مربوط به دوران سفر پی چرا و کنار فریب بخورید که گاهی فریب بخورید، با جان و روان انسانها سر و کار دارد.

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری