مبانی رسانه در مرحله نظام اسلامی اجتناب کرده اند دیدگاه قرآنایسنا/ فارس به فرماندهی نهاد تصویر ولی فقیه در سپاه فجر استان فارس به تبیین مبانی رسانه ای در تراز انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام اسلامی اجتناب کرده اند منظر قرآنی صنوبر.

حجت الاسلام محمودی نژاد شامگاه دوشنبه ۲۶ فروردین ماه در تحریک کردن فصل جدید جشنواره رسانه ای ابوذر در استان فارس ضمن تبریک میلاد امام حسن مجتبی (ع) عزت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عظمت را در گرو بودن در دایره ارجاع به خدا

وی همراه خود تاکید بر اینکه راه عزت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عظمت ارجاع به خداوند متعال است، تاکید کرد: عزت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عظمت به خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید پست مدیریتی درمورد نمی شود، اما علاوه بر این هر کدام ممکن است به خدا وصل شود، سودآور، ترجیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید غول پیکر تبدیل می شود.

محمودی نژاد علاوه بر این جایگاه رسانه را اجتناب کرده اند منظر اسلام ویژه توضیح دادن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تاکید بر اینکه بالاترین وسیله ارتباطی قرآن کریم است، ذکر شد: ترکیبی کنید.

وی تصریح کرد: انواع اجتناب کرده اند ایده ها رسانه ای در مرحله نظام اسلامی اجتناب کرده اند منظر قرآن، حتی وقتی درست در این لحظه اصحاب رسانه می خواهند جایگاه ویژه ای برای قرآن داشته باشند، باید به قرآن ملاحظه کنند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید معانی آنها را درک کنید.

محمودی نژاد دستور اول را قوانین محوری دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود استناد به آیه ۴۳ سوره مبارکه فصلت، علت شیوع قرآن را وسیله ای برای ورود باطل دقیق کرد.

به فرماندهی نهاد تصویر ولی فقیه در سپاه فجر استان فارس، رحیم خواهی را یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند این ایده ها دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: فعالان رسانه ای باید مراقب باشند کدام ممکن است اجتناب کرده اند پتانسیل ها شخصی برای فریب دادن دیگران به رحمت الهی استفاده کنند ۹ به سوی الهی. ira

وی قرآن را بصیرتی توضیح دادن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرد: اگر رسانه های جمهوری اسلامی بخواهند هدف متعالی را دنبال کنند باید ببینند کدام ممکن است خواه یا نه ورزش آنها محله را به رحمت خدا می کشاند هر دو خیر؟

محمودی نژاد دستور سوم را ضد طاغوت خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: رسانه ها باید طاغوت را رد کنند کدام ممکن است در مسیری کدام ممکن است خداوند دلیل داده حرکت می کنند، متعاقباً باید به این موضوع ملاحظه کرد کدام ممکن است خواه یا نه درست در این لحظه رسانه ها {در این} مسیر حرکت می کنند هر دو اساس های آن را فرسوده کنند. انقلاب.

آخوندی همراه خود دقیق اینکه دستور چهارم مورد بحث حفاظت اجتناب کرده اند قطعا ارزش آن را دارد ها است، اضافه کرد: رسانه ها باید قطعا ارزش آن را دارد ها، عرف های زیبای اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایرانی متعدد را کدام ممکن است در محله موجود است، فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور کنند.

محمودی نژاد همراه خود وجود اینکه پیش اجتناب کرده اند ورود اسلام به ایران روایات متعدد وجود داشته کدام ممکن است مورد تایید اسلام نیز {بوده است}، نوروز را یکی اجتناب کرده اند این عرف ها خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: آداب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسوم نوروزی منصفانه عرف ارزشمند سراسری است کدام ممکن است مورد تایید اسلام قرار گرفته است.

رئیس نهاد تصویر ولی فقیه در سپاه فجر فارس آسانسور سبک اقامت اسلامی را کار ارزشمندی دانست کدام ممکن است رسانه های تراز انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام اسلامی باید برای فروش آن امتحان شده کنند.

به گزارش ایسنا، استاندار فارس علاوه بر این بر لزوم امتحان شده رسانه ها برای فروش باورهای دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آداب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسوم سراسری تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوروز را یکی اجتناب کرده اند آداب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسوم ایرانی دانست کدام ممکن است اسلام مورد تایید قرار گرفته است.

محمدهادی ایمانیه همراه خود ادعای اینکه در یکی اجتناب کرده اند اعیاد نوروز روایاتی موجود است، خاطرنشان کرد: نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید آیین های این جشن مورد تاکید امام ششم شیعیان نیز {بوده است}.

ایمانیه همراه خود تاکید بر اینکه درست در این لحظه شاهد پایداری دین هستیم ۹ دین گریزی، بر لزوم کشتی رسانه ها برای انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای وضعیت حال را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروش مبانی دینی تاکید کرد.

استاندار فارس آگاه است: ممکن است منکر خواستن به بزرگراه، پل، حیاط پشتی، حیاط پشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر زیرساخت ها نیستم، با این حال اگر در بین آنها مردم رفیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کنار نباشند، این زیرساخت ها به چه دردی می خورد؟

ایمانیه اجتناب کرده اند اصحاب رسانه خواست سال ۱۴۰۱ را کدام ممکن است همراه خود بهار قرآن در کنار است به فال نیک گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید موجبات انبساط زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دینی محله را فراهم کنند به همان اندازه در طولانی مدت سال شاهد حضور بیشتری باشیم. محله مومن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهربان

به گزارش ایسنا، در بخشی اجتناب کرده اند این مراسم اصحاب رسانه اجتناب کرده اند حمایت های سردار سرتیپ پاسدار یدالله بوعلی فرمانده سپاه فجر در حفاظت اجتناب کرده اند حمایت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت های وی تقدیر کردند.

انتهای پیام/