ما ابتکاراتی را در آمریکا با توجه به تعدادی از موضوع باقی مانده در مذاکرات وین حاضر کرده ایموزیر امور خارجه کشورمان امشب در گفتگوی تلفنی همراه خود فواد حسین وزیر امور خارجه جمهوری عراق ضمن تبریک عید نوروز به موضوعات مورد کنجکاوی ۲ ملت صنوبر.

به گزارش ایسنا، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران {در این} اظهار داشت‌وگوی تلفنی همراه خود بازرسی بخش‌های مختلف روابط دوجانبه به‌ویژه در بخش دوجانبه، توجه‌انداز کشورمان در خصوص تاخیر در برگزاری «مرحله جدید اظهار داشت‌وگوهای جمهوری اسلامی ایران» را تشریح کرد. ایران. ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلطه عربستان سعودی

وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق {در این} گفتگوی تلفنی دانستن درباره فینال تحولات مذاکرات وین را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این پیشرفت‌های اوکراین صحبت کردند.

امیرعبداللهیان در خصوص مذاکرات وین برای تعمیر تحریم ها تاکید کرد: به مرحله باقی مانده هماهنگی نزدیک شده ایم. در تعدادی از موضوع کلیدی کدام ممکن است که هنوز است، ما ابتکاراتی را در آمریکا اجتناب کرده اند طریق هماهنگ کننده اتحادیه اروپا حاضر کرده ایم. اکنون بر عهده طرف آمریکایی است کدام ممکن است حسن نیت شخصی را {در این} اقدام آرم دهد. ما تصمیم گرفت هستیم به ۱ هماهنگی خوشایند، مقاوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثابت برسیم. دکتر. باقری در تصمیم مستقیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستمر همراه خود مورا است.

وزیر امور خارجه کشورمان همراه خود ردیابی به نشست گروه همکاری های اسلامی اجتناب کرده اند گروه همکاری های اسلامی خواست به همان اندازه بر موضوعاتی هدف اصلی تدریجی کدام ممکن است به آسانسور همبستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای همدلی امت اسلامی کمک تدریجی.

انتهای پیام/