:مانفر: مسائل کشور در وین حل شدنایب کمیسیون اصل نود مجلس درباره سفر ریاست جمهوری به قطر گفت که پیام این سفر این است که مسائل کشور با استفاده از ظرفیت همسایه حل خواهد شد، نه در وین.

به گزارش ایسنا، اسلام نصرالله پژمانفر در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با اشاره به سفر سریع رئیس جمهور به قطر گفت: با تشکر از رئیس جمهور که در سیاست های خارجی کشور – حجت دولت گذشته که به جای همسایه همه نگاه ها را به دست آورد. اروپا و معموف ساخته بود- امروز به همسایه توجه می کند.

وی: این سفری که به قطر چندین پیام برای ما خواهد داشت، این سفر این سفر را به جهان دارد که همه تلاش کشور ما معطوف به حل مسائل در ارتباط با همسایه است، این سفر این را دارد که پیام ها را در پی دارد. این جا حل می شود، مسائل ما و کشور در وین حل نمی شود.

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری