مانع تراشان برای تولید با قوه قضاییه طرف هستندایسنا/ اصفهان معاونت قضایی دادستان کل کشور تولید کنندگان را سرداران جنگ اقتصادی خواند و حمایت از آن‌ها را وظیفه کرد

سعید عمرانی در بازدید از گروه صنایع غذایی آرد جرعه که پس از ۹ سال دوباره راه اندازی شد، اظهار کرد: صنعتگران می توانند بدون داشتن دغدغه، یک زندگی اشرافی را برای خود درست کنند، اما آنها به یاری حاکمیت آمده و خطیر را بر عهده بگیرند. پس باید جستجو کرد.

وی افزود: امنیت غذایی مردم یکی از موراد مهمی است که اگر به آن توجه شود، باعث نگرانی مردم نسبت به آن می شود بنابراین حمایت از تولید در همه بخش‌ها به‌ویژه در بخش مواد غذایی از اهمیت ویژه‌ای است.

عمرانی بیان کرد: حمایت از تولید کننده وظیفه حاکمیت بوده و قوه قضاییه نیز به طور جدی در این مسیر قدم گذاشته و هرکسی که بخواهد برای صنعت بهجای مانع زدایی، مانع تراشی کند سر و کارش با دستگاه قضایی خواهد بود.

معاونت قضایی دادستان کل کشور افزود: توسعه اقتصاد و تامین معیشت مردم مستلزم کار جهادی است و

وی یکی از افتخارات ایران پس از انقلاب شکوهمند اسلامی را استقلال این کشور برشمرد و افزود: امروز کارخانه ها و بنگاه های تولیدی هستند که استقلال کشور را در شرایطی قرار داده است که قوه قضاییه و مجریه در کشور در اوج هماهنگی بسر میبرند، باید تلاش کند تا به ارائه آرامش بدهیم.

عمرانی با بیان اینکه ما در دستگاه قضایی دنبال این هستیم که زوایای پنهان و تاریک اقتصاد را مدنظر قرار می دهد، گفت: در نشست مشترکی که با وزارت صمت انجام می شود، یک طرح تحولی مطرح شده است که می تواند نقش مهمی را در ثبات داشته باشد. قیمت ها و کاهش بار مالی بازار داشته باشید.

معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: در موارد بسیار زیادی برای تولید و مصرف کننده تحمیل و سود آن به جیب واسطه ها میرود که با طرح جامع وزارت صمت میتوان جلوی این دلالیها را گرفت.

وی کنترل کرد: باید معیشت مردم را درست کند، اما در شرایط فعلی تعیین کننده تثبیت قیمت هاست تا در مراحل بعدی شکستن و کاهش آنها در دستور کار قرار گیرد.

معاون قضایی دادستان کل کشور همچنین در سفر به اصفهان از انبارهای سازمان اموال ملکی و گمرک اصفهان بازدید کرد و در حاشیه این بازدید اظهار داشت: یکی از تصمیمات سفرهای سراسری محترم قوه قضاییه به اصفهان تکلیف اموال موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی بود و وجود داشت. بر همین مبنا سعی می شود با توجه به این موضوع که هم در استان ها باید انجام شود.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان اصفهان، وی افزود: وضعیت بهتر نسبت به گذشته بهتر است، اما همچنان با وضعیت مطلوب و ایده آل فاصله داریم و نکته اصلی آن است که اموال موجود در انبار باید به سرعت تعیین تکلیف شود; به این معنی که اگر قرار باشد امحا یا فروخته شود این کار به‌سرعت انجام شود.

عمرانی با اشاره به اینکه فروشها در گذشته با اشکالاتی همراه بود و نیازمند نظارت است، ادامه داد: کالایی که تحت عنوان مزایده فروخته می شود یا مال شخصی است که بعد از تبرئه می شود و باید معادل ریالی به او مسترد شود، پس نباید به بهای ناچیز فروخته شود. می شود یا مبلغی از فروش آن به خزانه کشور واریز می شود که باز شود اگر این کالا ارزان و زیر قیمت واقعی باشد

معاونت قضایی دادستان کل کشور همچنین در بازدید از انبار سازمان گمرک اصفهان، گفت: نگهداری کالا و اموال می تواند آسیبزا باشد و همکاران عزیز ما با این پدیده مقابله کنند. از موارد مربوطه نیز درخواست داریم با بررسی هر چه سریعتر کالاهایی که در انبار این دو سازمان باقی مانده است را تکلیف کرده و تأخیر در این موضوع بههیچوجه قابل قبول نیست.

سریعترین رژیم لاغری