مالیات برای صاحبان مشاغل کمتر از ۲۰ میلیون ۹۶ درصد استوی گفت: ۲.۴ میلیون مؤدی داریم که می توان مالیات سال گذشته را پرداخت کرد.» مالیات عملکرد سال گذشته. ده ها میلیون مالیات

به گزارش ایسنا. صاحبان مشاغل تا پایان ژوئن سال جاری فرصت دارند نسبت به بازپرداخت و پرداخت مالیات عملکرد سال گذشته اقدام کنند.

داوود منظور، مدیر کل اداره مالیات سوئد در یک برنامه تلویزیونی نحوه اخذ مالیات و اقداماتی را که برای رسیدگی به این افراد انجام داده اند توضیح داد.

وی ابتدا گفت: افرادی که دارای مالی هستند باید عملکرد سال گذشته خود را ارائه دهند تا سازمان امور مالیاتی درآمد آنها را برآورد و مالیات دریافت کند. از آنجایی که سال گذشته سال سختی برای کسب و کار به خصوص برای مشاغل کوچک و متوسط ​​بود، امسال نتوانستیم مالیات مشاغل را بیش از سال گذشته افزایش دهیم، زیرا نظام مالیاتی افزایش درآمد کسب و کار است، البته باید افزایش یابد. مالیات بیشتر ما نمی خواهیم به شما فشار مالیاتی وارد کنیم، زیرا وضعیت اقتصادی و درآمد کسب و کار در سال گذشته خوب نبود.

وی افزود: در این مورد به دو بنگاه اقتصادی فرصت داده ایم تا بتوانند مالیات خود را پرداخت کنند. اولین قدم این است که کسب و کارها بازدهی را تکمیل کرده و درآمد و هزینه های خود را گزارش کنند.

ادامه دارد