مادگی شهرداری صدرا برای مشارکت در مجموعه ورزشی کارگرانایسنا / فارس شهردار صدرا برای تکمیل مجموعه بزرگ فرهنگی و ورزشی و ساماندهی و رفع مشکلات کار

  • بهزاد پرنیان در حاشیه بازدید از مجموعه ورزشی کارگران صدرا بیان کرد: با هدف مشارکت شهرداری در تکم.

به گزارش ایسنا، به نقل از شهرداری شیراز، او بیان کرد: برای جلوگیری از آسیب های فرهنگی و اجتماعی جوانان و نوجوانان را به سمت ورزش هدایت کنیم.

پرنیان بیان کرد: پس از حل مالکیت مجموعه فرهنگی و ورزشی کار شهر صدرا، شهرداری نظر صدرا آماده کامل تا اعتبار مورد را برای مشارکت و تکمیل مجموعه ورزشی کارگران صدرا تامین کند.

او گفت: مجموعه مدیریت شهری صدرا با کلیت موضوع مشارکت در تکمیل این مجموعه موافق است و این موارد بگ

پرنیان همچنین با بیان اینکه اعضای شورای اسلامی صدرا حامی بزرگ اجرای این پروژه هستند، اظهار کرد: شهر رویه و همکاری و همراهی بیشتر مجموعه شهرداری و شورا به راه اندازی مجموعه های ورزشی شهر صدرا ارائه خواهد شد که خدمات مطلوبی را برای شهر جدید صدرا ارائه خواهد کرد. وصا خانواده های کارگران را محقق خواهد کرد.

او ضمن تاکید بر لزوم توجه به نیازهای جامعه کارگری شهر صدرا گفت: با برنامه ریزی لازم نسبت به رفع

شهردار صدرا از مسئولین حاضر در جلسه یک گارگروه مشترک از خواست شهرداری، شورا و اداره د ر

پرنیان گفت: اگر در اسرع وقت مشخص شود که کار کدام مجموعه را در اختیار شهرداری قرار خواهد داد، قدمهای بعدی خیلی روان تر و آسان تر خواهند شد و می توانند در این خصوص تفاهمنامه منعقد شوند و عملیات را در کمترین زمان ممکن انجام دهند. دریافت کنید.

او با بیان اینکه در زمان مدیران گذشته اداره کار، صبحتهایی در این خصوص و شهرداری اظهار نظر می کند، اما هیچ نتیجه ای نمی تواند صادر کند، اظهار نظری کرد: و جامعه کارگری شهر صدرا شود.

انتهای پیام