ماجرای وام ۱۲۰ میلیارد تومانی پرسپولیس چیست؟باشگاه پرسپولیس برای تامین هزینه های جاری ۱۲۰ میلیارد تومان وام دریافت کرد و ۳۵۰ میلیارد تومان ودیعه از آن مکتوب شد که رئیس موسسه خصوصی آن را سرمایه گذاری عادی و کوتاه مدت توصیف کرد.

حسین قربان زاده در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه پرسپولیس ۱۲۰ میلیارد تومان وام با ۳۵۰ میلیارد تومان ضمانت از بانک دریافت کرده است، گفت: این موضوع در کمیته هزینه کرد. در واقع از آنجایی که پول به دست آمده از پذیره نویسی باید بابت سرمایه گذاری بلندمدت پرداخت شود، تا زمانی که سرمایه گذاری بلندمدت تایید نشود، باید پول را صرف سرمایه گذاری کوتاه مدت کرد تا از سود پیش پرداخت بهره مند شد.

وی ادامه داد: زمانی که پول را در بانک واریز می کنند، بانک پیشنهادات مختلفی از جمله ضمانت، تسهیلات، سود ماهانه و … ارائه می دهد و باشگاه ها سود می برند و می توانند مسائل جاری را ارائه دهند. اگر تسهیلات گرفتند با مجوز کمیسیون هزینه می توانند از آن استفاده کنند.

بر اساس این گزارش، پس از فروش ۱۰ درصد از سهام باشگاه پرسپولیس در بورس، حدود ۳۵۰ میلیارد تومان به حساب باشگاه واریز شد و قرار بود این پول زیر نظر کمیته سه نفره باشد. نمایندگانی از بخش خصوصی، وزارت ورزش و باشگاه ها، پرسپولیس هزینه می شود.

یکی از مسئولان آگاه باشگاه پرسپولیس در این خصوص به ایسنا گفت: این باشگاه با ضمانت ۳۵۰ میلیارد سپرده ای که در یکی از بانک ها دارد، ۱۲۰ میلیارد تومان وام برای پرداخت هزینه های جاری خود از این بانک گرفته است.

در انتهای پیام