ماجرای درگیری مخابرات و شورای رقابت مخابرات ایران مشخص است.پس از اعلام شرکت مخابرات ایران مبنی بر افزایش تعرفه های شرکت مخابرات، در هفته های اخیر چالش هایی بین کمیسیون رقابت و این شرکت در این خصوص و در نهایت پس از محکومیت شورای رقابت به وجود آمد.شرکت ارتباطات که این شرکت نیز اعلام کرد. که مدارک لازم را ارائه خواهد کرد.

به گزارش ارتباطات، افزایش تعرفه تلفن های مخابراتی مدت هاست در دستور کار قرار گرفته است که البته تابستان امسال این موضوع به تصویب رسید و مرکز تنظیم مقررات بازار نیز افزایش قیمت تلفن ثابت را تایید کرد، اما تاکنون این افزایش قیمت انجام نشده است. اتفاق نمی افتد تصویب شد و گفت: در صورت تصویب آیین نامه و ابلاغ ابلاغی، وضع خواهد شد.

بر اساس مصوبه گزارش شده، کاربران تلفن ثابت در منطقه تهران باید ماهانه ۲۰ هزار تومان برای حفظ خطوط خود بر اساس تعرفه های خطوط جدید پرداخت کنند. این مبلغ تنها در صورتی توسط افرادی که دارای خطوط تلفن در پایتخت هستند پرداخت می‌شود که صرفاً برای حفظ آن خطوط از خط تلفن استفاده نکنند، اما پس از آن کمیسیون رقابت دستور توقف هرگونه افزایش هزینه را داد. خدمات تلفن ثابت تا زمان پرداخت قیمت صحیح

بنابراین گزارش شورای رقابت پانصد و نود و نهمین جلسه این شورا را به استناد بند ۵ اصل ۵۸ اجرای سیاست عمومی اصل ۴۴ قانون اساسی و بر اساس اصل ۳ آن اعلام کرد. چهارصد و شصت و ششمین جلسه شورای رقابت در خصوص دستورالعمل نحوه تعیین هزینه ماهانه تلفن است، شرکت مخابرات ایران موظف است با ایجاد سامانه محاسبه هزینه هر نوع شارژ، سامانه خود را اصلاح کند.یکی از خدمات تکمیل شده این شرکت محاسبه می شود. به صورت جداگانه و در صورت های مالی این شرکت درج می شود، اما شرکت مخابرات ایران این مصوبه را اجرا نکرده است، بنابراین تا زمانی که حق الزحمه ماهانه صحیح برای خدمات تلفن خانگی پرداخت نشود و در صورت های مالی حسابرسی شده ایران انجام شود. در شرکت مخابرات هرگونه تغییر قیمت خدمات تلفن همراه و هزینه های اضافی خلاف مصوبه است، شورا رقابتی است و باید سریعا جلوی آن گرفته شود.

پس از این اتفاق، شرکت مخابرات ایران نیز اعلام کرد که این شرکت همواره کلیه فعالیت های خود را بر اساس قانون تجارت و مصوبات و الزامات حوزه رگولاتوری و بر اساس الزامات قانونی مجوز فعالیت و مصوبه هیئت مدیره انجام می دهد. مدیران علیرغم ثابت بودن تعرفه در ۱۲ سال گذشته و رشد متفاوت نرخ ارز و تورم خدمات مخابراتی را به کلیه ذینفعان ارائه می دهند. این شرکت همچنین تاکید کرد: ابلاغ دستورالعمل تعیین قیمت ماهانه تلفن ثابت پس از پیشنهاد و تایید کمیسیون تنظیم مقررات و شورای رقابت و پس از بررسی سازمان رگولاتوری – سامانه بازار و اعلام شد. اجرای آن را ضروری دانست. شرکت مخابرات ایران در راستای توسعه و رشد اقتصاد کشور همواره به ارائه خدمات گسترده ای در سراسر کشور و به صورت مشتری مداری ادامه داده است.

اما موضوع افزایش تعرفه تلفن ثابت این بود که این افزایش قیمت در منطقه تهران ۴۴۴۴ دقیقه مکالمه، هزینه آن معادل ۲۰۰۰۰ تومان است، در سایر مراکز منطقه حداقل ۳۳۳۳ دقیقه مکالمه، ۱۵۰۰۰ تومان. کمترین. پرداخت و شهرهای دیگر، ۲۶۶۶ دقیقه. داستان ۱۰۰۰۰ تومان است.

اما اخیراً پانصد و نوزدهمین جلسه شورای رقابت که در تاریخ هفدهم آبان ماه سال جاری برگزار شد، شرکت مخابرات را به اقدامات ضدرقابتی محکوم کرد و پس از دریافت شکایات برخی از مصرف کنندگان مبنی بر عدم اجرای قانون، آن را اعلام کرد. مفاد قطعنامه ۵۰۹ شورای رقابت در تاریخ ۱۹ مهر ۱۴۰۱ در جلسه پانصد و نوزدهم شورای رقابت مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر این اساس شورای رقابت با صدور قطعنامه ای شرکت مخابرات ایران را به اقدامات ضدرقابتی محکوم کرد.

موضوع پنجاه و نهمین جلسه شورای رقابت، توقف اجرای مصوبه شماره ۴۶۶ مورخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ شرکت مخابرات ایران و اضافه کردن هزینه های اضافی به قبوض آنلاین مصرف کنندگان بود. ماده ۳ مصوبه چهارصد و شصت و ششمین جلسه شورای رقابت با موضوع «دستورالعمل تعیین قیمت ماهانه تلفن های مسکونی»، شرکت مخابرات ایران موظف است سامانه خود را به گونه ای تغییر دهد که قیمت هر یک از خدمات شرکت با استقرار سیستم حسابداری بهای تمام شده به صورت جداگانه محاسبه شده و دقیق و در صورتهای مالی این شرکت درج شده است.

شرکت مخابرات نیز به این اقدام شورای رقابت واکنش نشان داد و اعلام کرد که بخشنامه تثبیت قیمت ماهانه تلفن همراه به پیشنهاد و تصویب کمیسیون تنظیم مقررات و کمیته رقابت پس از بررسی مرکز تنظیم بازار ابلاغ شد. . . ، تا سطح توسعه شبکه ارتباطی

بر اساس بیانیه شرکت مخابرات، بر اساس ماده ۳ جلسه ۴۶۶ شورای رقابت در خصوص دستورالعمل قیمت ماهانه گوشی تلفن همراه، این شرکت ملزم به تهیه و راه اندازی سامانه حسابداری بهای تمام شده نیست. شرکت در سال اول اجرای تعرفه، اما این شرکت بر اساس نظر شورای رقابت موظف است مدارک مورد نیاز این شورا را بیاورد و در هفته جاری ارائه خواهد شد.

این شرکت همواره بر این نکته تاکید دارد که با توجه به نقش شرکت مخابرات ایران در تحقق الزامات توسعه و رشد اقتصادی شرکت مخابرات ایران، هزینه خدمات مستمر شرکت مخابرات ایران در سال‌های اخیر باعث عدم توسعه در حوزه مخابرات شده است. شرکت. در کشور باید زیرساخت های مالی این شرکت تغییر کند و این امر با یک سیاست معقول که با همه دست اندرکاران این مسائل و نهادهای مرتبط همکاری داشته باشد امکان پذیر است و می توان ارتباطات کشور را توسعه داد و زندگی جدیدی ایجاد کرد. برای ارتباط

در انتهای پیام