لیه چشم باید مالیات واحدهای مسکونی خود را تا پایان بهمن ۱۴۰۱ پرداخت کنندنمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی را مکلف کردند تا مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ پرداخت کنند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز یکشنبه مجلس و در جریان بررسی هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، بندهای (ث) و (ذ) ۶ لایحه بودجه را بررسی کردند و به تصویب رسیدند.

بر اساس بند (ث) ثبت ۶ ;

۳_وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع مشمولان برساند.

۴ -کلیه مردم واقعی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ پرداخت نمی کنند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مبلغ انتقالی می شود، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی دارایی، نقل و انتقال و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلق به مسؤولیت تضامنی است.
آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امورمالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ تهیه و به تصویب وزیر هیأتان میرسد.

بر اساس بند (ذ) ثبت ۶ ; حقوق افراد وصاحبان گروه اول موضوع آیین نامه اجرایی ماده (۹۵) قانون مالیات های مستقیم مکلفند در هر موردی که خدمات بابت دریافتی (به استثنای کارمزد پرداختی به بورس ها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد و سود سهام بهادار و کالا در بورس را دریافت می کند ها و بازارهای خارج از بورس، بانکها، تعاونی صندوق و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، واحدهای اعطایی بانکها و تعمیر و تکمیل یک مسکن، خدمات مشمول مالیات بر درآمد و اسناد خزانه و یا اوراق قرضه ای که بابت بدهی دولت به افراد می شود. و همچنین سایر خدماتی که به تشخیص سازمان امور مالیاتی ظرف یک ماه پس از اجرای قانون اعلام می شود) وجوهی را به هر عنوان (اعماز نقدی و غیرنقدی) مجموعا بیش از مبلغ پنج میلیون ریال بابت هر خدمت پرداخت می شود دو درصد (۲ درصد). ) آن را به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی (دریافت شامل وجوه) کسر و تا پایان ماه بعد به حساب تعیین شده از سازمان امور مالیاتی کشور واریز می رساند و آن را به مؤدی تسلیم می دهد و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کننده نام، شماره ملی یا شناسه ملی حسب مورد و نشانی آنها را به ترتیبی که سازمان امو ر مالیاتی کشور اعلام می کند به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند. احکام مواد (۱۹۷) و (۱۹۹) قانون مالیات های مستقیم در اجرای این حکم جاری می باشد.

انتهای پیام