لرستان از زیرساخت‌ها در حوزه‌های مختلف رنج می‌بردایسنا / لرستان سازمان و بودجه لرستان گفت: لرستان از زیرساخت ها در حوزه های آب، راه و … رنج می برد که باعث افزایش همه کالاها و خدمات در استان می شود که تاب رقابت با تولید محصولات در برنامه های مدیریتی را از ما می گیرد.

سمانه حسن، در شورای برنامه ریزی و توسعه لرستان که با حضور وزیر کشور برگزار شد، اظهار کرد: ۸۰۰ هزار نیروی اراضی کشاورزی و بیشتر از ۱۳ میلیارد مترمکعب آب، بیش از ۳۲ درصد مساحت حوزه آبخیز کرخه و ۱۳ و دو درصد از حوزه آبخیز کارون را تشکیل می دهد. دارد ولی متأسفانه سه درصد از اراضی استان آبی هستند.

وی ادامه داد: همچنین نقش ویژه در حوزه گردشگری برای استان لحاظ شده است، سکونتگاهی با قدمت ۴۰ هزار سال برای بشر و ثبت بیش از ۲۵۰۰ اثر تاریخی، فرهنگی و طبیعی در فهرست آثار ملی است.

حسنپور عنوان کرد: در حوزه انرژی لرستان بر دالان انتقال انرژی فسیلی کشور قرار دارد که گواه آن ۷۳۵ کیلومتر خطوط انتقال نفت و گاز از استانی است که به جز تخریب زیستمحیطی چیزی برای لرستان نیست.

رئیس سازمان برنامه ریزی و بودجه لرستان ادامه داد: اگر با نگاه عدالت سرزمینی و اصل ۴۷ قانون اساسی به پهنه جغرافیایی کشور نگاه کنیم، ایران باید دارای ساختار شبکه های ترسیم، منسجم، هم پیوند، تاب آور و غیرمتمرکز باشد، اما آنچه در استان است. عنوان یکی از اعضای ۳۱ گانه پهنه سرزمینی دیده می شود، عدم تولید ناخالص داخلی در استان است که گواه آن رتبه اول بیکاری در کشور را در سال ۹۹ و سطح بسیار پایین در تولید ناخالص ملی در سال گذشته و رتبه ۲۵ در سرانه ناخالص داخلی بهعنوان اصلی ترین شاخص ها دارد. اقتصاد کلان است.

حسن‌پور: لرستان از زیرساخت‌ها در حوزه‌های آب، و … رنج میبرد که باعث افزایش تمام کالاها و در استان می‌شود که تاب رقابت با تولید محصولات در استان‌های خدمات را از ما می‌گیرد.

وی افزود: پیشنهاد ما انتخاب لرستان به عنوان پایلوت عملیاتی کردن مفاد سند ملی آمایش سرزمینی است.

حسنپور کرد: تخصیص و اعطای تسهیلات و منابع مالی سرمایه گذاری از محل صندوق توسعه ملی، تقویت و تجهیز گذرگاههای در غرب کشور با اولویتهای عبوری از لرستان به ویژه آزادراه کربلا، عملیات ساخت و توسعه زیربناها و روبناهای سختافزاری و نرم افزار خرمآباد و. ..

وی کرد: با توجه به اینکه ایران در کل یکپارچه است به تعادل و همپیوندی بین ۳۱ استان نیاز دارد، بنابراین برای ایرانی آباد الزاما باید لرستانی آباد داشته باشد.

انتهای پیام