لاس‌های دانشگاه آزاد در صورت خروج از وضعیت حضوری می‌شودایسنا/ البرز رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: ۱۴ از فروردین در صورت خروج از وضعیت قرمز کلاسهای دانشگاه آزاد حضوری خواهد شد اما اگر رنگبندی قرمز بود کلاسها برگزار می شود.

محمدمهدی طهرانچی روز ۱۱ اسفند در جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی البرز با بیان اینکه جاهلیت فقط نادانی نیست و رفتار جاهلانه می تواند در طول تاریخ تکرار شود گفت: با جاهلیت مدرن فعال هستیم; جایی که علم باشد و عقلانیت نباشد جاهلیت می‌شود.

وی ادامه داد: ما از ۱۳ رجب تا نیمه شعبان جشنواره فرهنگی امامت و مهدویت را داریم که باید به آن دوج. مسیر تعلیم مسیر حاشیه‌ای نیست بلکه مسیری متنی است.

هرانچی افزود: استادان ما باید در بازار با بازار و مردم باشند و این موضوع هستند که باید به گونه ای باشند مسائل زیست بوم انسان اجتماع، پیچیده، چند وجهی است.

رئیس دانشگاه آزاد در ویژه پتانسیلهای استان البرز هم گفت: البرز قطب صنعت دارویی است، ۵۰۰ همچنین عضو هیئت علمی و ۳۹ هزار دانشجو که بازوی قوی جامعه هستند.

طهرانچی در خصوص برگزاری کلاسهای دانشگاه آزاد در سال آینده گفت: ۱۴ از فروردین در صورت خروج از وضعیت کلاسهای دانشگاه آزاد برگزار خواهد شد اما اگر رنگبندی مجدد کلاسهای دانشگاه آزاد برگزار می شود.

وی در پایان اعلام کرد: بنابراین اگر استان البرز از حالت قرمز تبلیغاتی کلاسها را به صورت حضوری برگزار کنید و به صورت جداگانه پیگیری شود که از ۱۴ فروردین در کلاس درس به حضور دانشجویان حاضر می شود.

انتهای پیام