قیمت نفت اجتناب کرده اند بالاترین مرحله در ۱۴ سال قبلی کاهش کشف شدقیمت نفت برای پنجمین بار در شش روز قبل از این در روز چهارشنبه همراه خود پاسخ تجار به پیشرفت مذاکرات صلح بین روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش غیرمنتظره ذخایر آمریکا کاهش کشف شد.

به گزارش ایسنا، بیش اجتناب کرده اند ۲ هفته است کدام ممکن است بازار نفت همراه خود تلاطم در کنار بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ شاخص بی نظیر قیمتی در ۳۰ روز قبل از این در بالاترین مرحله شخصی اجتناب کرده اند اواسط سال ۲۰۲۰ قیمت کاهش یافته می شوند. در روز چهارشنبه، شاخص های قیمت نفت به نوسانات شخصی شکسته نشده دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت نفت برنت همراه خود شش دلار نوسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین ۹۷ به همان اندازه ۵۵ عرف به ۱۰۳ دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰ عرف رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام به حداقل یک دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۹ عرف برابر ۱.۹ سهم بسته شد. $. ۹۸.۲ عرف در هر بشکه. وست تگزاس اینترمدیت همراه خود ۱.۵ دلار هر دو ۱.۵ عرف کاهش به ۹۵.۴ دلار در هر بشکه رسید.

هفته قبلی، منصفانه الگو صعودی شگفت‌انگیز، ناشی اجتناب کرده اند اولویت‌ها با اشاره به تحریک کردن مشکلات تهیه نفت در روسیه، قیمت نفت برنت را به ۱۳۹ دلار در هر بشکه رساند. نفت برنت نسبت به هفته قبلی بیش اجتناب کرده اند ۴۰ دلار کاهش یافته است است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند تحلیلگران هشدار داده اند کدام ممکن است این مورد آرم دهنده خوش سوراخ بینی بیش اجتناب کرده اند حد نسبت به نوک درگیری سریع است.

اجتناب کرده اند زمان حمله روسیه به اوکراین، آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر ملت ها تحریم های سنگینی را علیه مسکو اعمال کرده اند. تحریم ها خرید و فروش بیش اجتناب کرده اند ۴ به همان اندازه ۵ میلیون بشکه نفت روسیه در روز را مختل کرده است.

قیمت نفت برنت طی ۶ روز ۲۸ سهم افزایش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس در ۶ روز معاملاتی بعدی اجتناب کرده اند جمله چهارشنبه ۲۴ سهم کاهش کشف شد. قیمت ها در ۷ مارس به بالاترین حد شخصی در ۱۴ سال قبلی رسیده بود، با این حال سپس کاهش کشف شد.

انواع اجتناب کرده اند عواملی کدام ممکن است بر تخفیف نفت تأثیر گذاشته اند، تکیه بر هماهنگی صلح روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیگنال هایی اجتناب کرده اند هماهنگی آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران احیا کردن برجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت نفت ایران دسترس در بازار جهانی است. علاوه بر این پیش بینی می‌رود تقاضای نفت چین {به دلیل} افزایش شیوع ویروس کرونا {در این} ملت کاهش یابد.

در همین جاری، در مقابل انتظارات، ذخایر نفت آمریکا در هفته قبلی ۴.۳ میلیون بشکه افزایش کشف شد. علاوه بر این ذخایر نفت در کوشینگ، اوکلاهاما، مرکزی برای عرضه نفت فیزیکی، افزایش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه حدودی اولویت ها با اشاره به کاهش ذخایر را کاهش داد.

فدرال رزرو آمریکا افزایش نرخ بهره را برای اولین بار در سه سال قبلی تصویب کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چون آن است پیش بینی می سر خورد، نرخ های صندوق فدرال را منصفانه چهارم افزایش داد. الگو بازار نفت پس اجتناب کرده اند این خبر تغییری نکرد.

به گزارش رویترز، سیگنال هایی اجتناب کرده اند پیشرفت در مذاکرات صلح میان روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین، قیمت نفت را تحمل فشار کاهشی قرار داده است. ولودیمیر زلینسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در ویدئویی کدام ممکن است اوایل چهارشنبه چاپ شده شد، اظهار داشت کدام ممکن است وضعیت بین اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه در مذاکرات صلح دقیق‌تر شده است با این حال به زمان بیشتری خواستن دارد. وزیر خارجه روسیه می گوید هماهنگی همراه خود اوکراین در جاری پایان دادن شدن است.

انتهای پیام/