قیمت موز به بیش از ۳۵ هزار تومان رسیدمشاهدات میدانی از بازار میوه و صیفی حکی از افزایش قیمت موز در هفته های اخیر است. همچنین در موز سیب زمینی، گوجه فرنگی، شلغم و خیار نیز نسبت به ماه های قبل از افر قیمت گذاری داش.

به گزارش ایسنا، زمین مشاهدات میدانی از مغازه های سطح شهر تهران، قیمت هر کیلو هزار پیاز قرمز و زرد ۱۰ تا ۱۳ هزار تومان، سیبی ۱۶ تا ۱۹ هزار تومان، گوجه فرنگی ۱۵ هزار تومان، خیار ۱۵ هزار تومان، پرتقالاتامسون شمال ۱۸ تومان، موز ۳۵ تا ۳۸ هزار تومان، سیب ۲۵ هزار تومان، پرتقال شمال ۲۴ هزار تومان، کیوی ۲۵ هزار تومان، لیموشیرین ۳۲ تا نا.

فتنی است قیمتهای ذکر شده حدودی بوده و ممکن است در برخی مناطق کمتر یا بیشتر باشد.

در میادین میوه و تره بار نیز قیمت هر کیلو پیاز قرمز و زرد ۶۵۰۰ تومان، سیب زمینی ۱۰ هزار تومان، گوجه فرنگی ۱۰ هزارو ۵۰۰ تومان، انواع خیار ۸۳۰۰ تا ۱۱ هزارو ۴۰۰ تومان، کیوی ۱۴ هزارو ۹۰۰ تومان، موز ۳۱ هزارو ۵۰۰ تومان. , نارنگی شمال و جنوب ۱۳ هزار تومان, رتقال تامسون شمال ۱۰ هزار و ۹۰۰ تومان, تامسون جنوب ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان و انوان سیب ۱۲ تا ۱۴ هزار تومان

انتهای پیام