قلع و قمع ۲۲ بنا و مستحدثات غیرمجاز در اراضی کشاورزی همدانایسنا / همدان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان همدان از قلع و قمع ۲۲ مورد بنا و مستحدثات غیرمجاز در اراضی کشاورزی ایا

احمد قدیمی گرجای اظهار کرد: به منظور صیانت از اراضی زراعی و باغی شهرستان تعداد ۲۲ مورد از مستحدثات غیرمجاز در قالب ثبت دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی توسط اکیپ مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان همدان تخریب، قلع و قمع و حالت به قبل بازگردانده شده است. شد.

وی ضمن قدردانی از مساعدت و همکاری دادستان همدان، فرمانداری، شهرداری و نیروی انتظامی برای مساعدت و همکاری در این امر خاطر نشان داد: از مردم درخواست داریم تا با گزارشات تغییر کاربری های غیرمجاز به سامانه ۱۳۱ به منظور صیانت از اراضی باغی و زراعی. جهادکشاورزی را کمک و همراهی کنند.

در پایان: حفظ کاربری اراضی کشاورزی یکی از مهمترین دغدغه های کشاورزی کشاورزی بوده که با اجرای این امر مهم مد نظر است که از آن جمله می توان به حفظ اراضی، جلوگیری از کاهش تولید و رونق بخشی به تولیدات اشاره کشاورزی کرد.

انتهای پیام