قدرت خنثی‌سازی واکسن برکت در برابر واریانت‌های نگران‌کنندهایسنا / اصفهان محقق واکسن ایرانی کویران برکت از انتشار نتایج مطالعات قدرت خنثی کنندگی این واکسن در برابر واریانتهای نگران کننده در نمونه های سرمی افراد واکسینه شده در مجله CMI خبر داد.

اصغر عبدلی، فناور و اکسن کوویران برکت در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: مقاله ایمنی واکسن کوویران برکت در برابر واریانتهای مختلف انواع ویروس های مورد بررسی قرار گرفته است که در این آزمایش خنثی سازی واکسن بر روی تعداد ۳۲ فردی که واکسن کوویران برکت داده است، می باشد. بررسی و نتایج آن گزارش شد.

وی افزود: نتایج این بررسی نشان داد که واکسن کویران برکت، خنثی سازی واریانتهای آلفا، ب د.

این محقق ایرانی با اشاره به انتشار دو مقاله دیگر در مجلات معتبر بین‌المللی، گفت: مقاله «خنثی‌سازی کوویران در برابر واریانتها» اولین مقاله بررسی شده در فاز بالینی است که نتایج آن حاکی از خنثی‌سازی بالای این واکسن است، به طوری که ۹۰ درصد نمونه‌ها در برابر نوع ووهان، ۸۷ درصد در برابر واریانت آلفا و بتا و ۷۵ درصد در برابر واریانو د.

عبدلی ادامه داد: پنج مقاله دیگر از فاز بالینی واکسن کوایران برکت در دست چاپ و در مراحل داوری هس همچنین پری پرینت مقاله واکسن جدید برکت بر پایه واریانت اُمیکرون کوویران پلاس اخیراً به‌صورت آنلاش.

وی با اشاره به واریانت‌های مختلف ویروس‌ها، اظهار کرد: ایمنی‌زایی و اکسن‌ها در برابر واریانت‌ها.

این محقق با بیان نتایج مقاله “خنثی کنندگی واکسن کویران در برابر واریانتها” منتشر شده در مجله CMI، گفت: این مجله از نظر ضریب عامل جزء پنج برتر دنیا در زمینه بیماریهای عفونی می شود و ضریب تاثیر آن است ۸۰۶۷.

انتهای پیام