قتل را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروگانگیری در هرسین همراه خود در حال مرگ قاتل نوک کشف شدایسنا/ کرمانشاه فرمانده انتظامی استان کرمانشاه اجتناب کرده اند شیوع ۲ قتل را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروگانگیری {به دلیل} اختلافات خانوادگی در شهرستان هرسین را انتخاب کنید و انتخاب کنید قتل قاتل خبر داد.

سردار «علی اکبر جاویدان» گفت: حوالی ساعت ۳ بامداد در لحظه (۴ فروردین) خوب نفر در جاده هارکین پارک پارک اجتناب کرده اند طریق وسط فوریت های پلیسی ۱۱۰ جان باخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلافاصله برای اطمینان از موضوع به محل اعزام شد.

وی افزود: ماموران در جاری بازرسی این قتل بودند کدام ممکن است مجدداً مطلع شدند کدام ممکن است ۲ نفر اجتناب کرده اند ناحیه معده را انتخاب کنید و انتخاب کنید لگن مجروح شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بیمارستان منتقل می شوند کدام ممکن است مأموران سریعاً به بیمارستان منتقل شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اولین بازجویی ها متوجه شدند یکی اجتناب کرده اند مجرمان مجرم دارد. رکورد. ” دار همراه خود اسلحه کلاش مورد اصابت گلوله قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید متواری شد.

سردار جاویدان افزود: پلیس اجتناب کرده اند شبیه به ابتدا همراه خود هدایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت فرمانده انتظامی شهرستان، اقدامات شخصی را برای دستگیری قاتل تحریک کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود بازرسی های فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصصی، کمین های بالقوه در جهان را تعیین کرد.

فرمانده انتظامی استان همراه خود ردیابی به اینکه یکی اجتناب کرده اند مخفیگاه های بالقوه منزل خاله قاتل {بوده است}، تصریح کرد: ماموران همراه خود توافق مقام قضایی به محل مشخص شده اعزام را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود رعایت حقوق شهروندی وارد منزل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرس تذکر قرار گرفتند. قاتل برای چندین ساعت او قبلا عمه اش را هم کشته است.

فرمانده ارشد انتظامی استان همراه خود ردیابی به اینکه کل شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروجی های آن توسط پلیس برای مکان یابی قاتل مدیریت شد، تصریح کرد: در یکی اجتناب کرده اند جاده ها قاتل توسط ماموران تعیین شد کدام ممکن است به محض تبصره وی توسط پلیس. ، عکس گرفتن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به سمت} ماموران عکس گرفتن کرد.

سردار جاویدان خاص کرده است: همراه خود شلیک متقابل ماموران، قاتل کدام ممکن است در محاصره پلیس قرار گرفته، وارد منزل یکی اجتناب کرده اند ساکنان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شش تن اجتناب کرده اند ساکنان آن را به گروگان خواهد گرفت.

وی افزود: در پی گروگانگیری اعضای این خانوار بلافاصله خدمه های نجات گروگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوپو در محل حاضر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود زندانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاتل وارد مذاکره شدند.

فرمانده انتظامی استان اظهار داشت: در مذاکرات اولین همراه خود آدم ربا، ۲ زن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب شخص آزاد می شوند، با این حال قاتل برای رهایی تولید دیگری گروگان ها آزاد نمی شود کدام ممکن است به ناچار در یک واحد عملیات هماهنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی آسا سازماندهی می شوند. بنزین اشک آور را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری گروگان ها نیز آزاد می شوند.

سردار جاویدان افزود: در عملیات آزادسازی قاتل گروگان ها مورد اصابت گلوله قرار گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جان وی در معرض خطر بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماموران به ناچار وی را همراه خود شلیک گلوله به مبایعه نامه رساندند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه همراه خود ردیابی به اینکه دلیل برای بی نظیر این حادثه تحقیقات اولین پلیس نزاع خانوادگی {بوده است}، اظهار داشت: به افراد ضمانت می دهیم کدام ممکن است همراه خود تمام توان حافظ ایمنی، نظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات فراغت آنها هستیم.

انتهای پیام/