قانون انتخابات باید قبل از انتخابات ۱۴۰۲ تدوین شودایسنا/خوزستان رئیس ستاد نظارت و بازرسی انتخابات خوزستان با بیان اینکه باید قبل از انتخابات ۱۴۰۲ قانون کامل انتخابات تهیه شود، گفت: با توجه به ابلاغ سیاست های کلی برای انتخاب مقام معظم رهبری، تهیه قانون جامع انتخابات ضروری است. برنامه ریزی کنید. آماده کنید. قبل از انتخابات مجلس دوازدهم در سال ۱۴۰۲ به پایان برسد.

ابوالحسن معماریان با تبریک سالروز تاسیس شورای نگهبان گفت: این ایام فرصتی برای تبیین، تبیین و تبیین عملیات تعریف شده در اساسنامه شورای نگهبان و دفاتر منطقه ای است.

به گزارش ایسنا، وی افزود: برخی وظایف شورای نگهبان مشترک فقها و حقوقدانان است و برخی وظایف فقط بر عهده فقها است.

رئیس ستاد نظارت و نظارت بر انتخابات خوزستان گفت: در این صورت وظیفه همه اعضای شورا است که در مورد مصوبات مجلس اظهار نظر کنند چرا که این مصوبات مغایرتی با قوانین اسلامی ندارد. به آنها.فقها. ، اما در مورد تصمیماتی که خلاف قانون اساسی نیست

معماریان با بیان اینکه در زمینه هایی که باید در آزمون احراز صلاحیت بررسی شود تفاوت هایی وجود دارد، گفت: آزمون تایید صلاحیت داوطلبان کاندیدای مجلس رهبری فقط برای وکلا است اما آزمون تایید صلاحیت ریاست جمهوری. کاندیداها و شورای اسلامی یکی از وظایف هر ۱۲ عضو شورای نگهبان است.

وی ادامه داد: نظارت بر قانون، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات سه وظیفه اصلی شورای نگهبان است. در این حوزه، حمایت قانونی شامل کلیه مصوبات مورد تایید ادارات مختلف می باشد.

رئیس ستاد نظارت و نظارت بر انتخابات خوزستان گفت: بر اساس اصل ۹۳ قانون اساسی، مجلس هیچ مرجع قانونی بدون مرجع ندارد، مگر در دو مورد که یکی از آن ها انتخاب ۶ وکیل در مجلس است. از نمایندگان شورای نگهبان و تأیید اعتبارنامه نمایندگان.

معماریان در خصوص موضوع تایید شورای نگهبان افراد در مدت تصدی آنها، ادامه داد: هرگونه تاییدیه شورای نگهبان فقط در زمان تصدی این افراد معتبر است و نه در پایان این مدت. شورای نگهبان در مدت مسئولیت افراد وارد صلاحیت افراد نمی شود.

وی گفت: کلیه مصوباتی که اعمال قانون است باید به شورای مسئول ارسال شود تا با موازین شرع و قانون اساسی مغایرت نداشته باشد.

رئیس ستاد نظارت و نظارت بر انتخابات خوزستان گفت: بحث تفسیر یکی از اصول قانون اساسی باید با حضور حداقل ۹ نفر از اعضای شورای نگهبان انجام شود. این امر تفسیر قوانین عام با حضور حداقل ۷ نفر انجام می شود.

وی با بیان اینکه حفاظت از انتخابات مندرج در اصل ۹۹ قانون اساسی بر عهده شورای مسئولیت است، افزود: شورای مسئولیت حافظ دین مبین اسلام و جمهوریت است. همچنین یکی دیگر از وظایف شورای نگهبان دفاع از حقوق مردم است.

وی با بیان اینکه باید قبل از انتخابات ۱۴۰۲ قانون انتخابات کامل تهیه شود، گفت: با توجه به ابلاغ سیاست کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری، تهیه طرح جامع قانون انتخابات و تکمیل آن قبل از انتخابات ضروری است.مجلس دوازدهم. سال ۱۴۰۲

وی زمانی که از اشتباهات قوانین انتخاباتی کشور صحبت می کرد، گفت: برخی از مجازات های تخلفات انتخاباتی قابل لغو نیست و باید اصلاح شود. همچنین باید فرصت بیشتری در اختیار شورای نگهبان و شورای مرکزی قرار گیرد تا اطلاعات نامزدهای شرکت کننده در انتخابات مجلس بررسی شود.

معماریان گفت: نبود سازوکار مناسب برای جلوگیری از ثبت نام افراد فاقد صلاحیت اولیه از دیگر ایرادات قوانین فعلی انتخابات است. مثلا در انتخابات گذشته افرادی که حتی سابقه زندان هم داشتند ثبت نام کردند. در این راستا باید تغییراتی در قانون انتخابات ایجاد شود تا این گونه افراد اصلاً ثبت نام نکنند.

رئیس ستاد نظارت و نظارت بر انتخابات خوزستان با بیان اینکه شورای نگهبان تصویب و قانون گذاری نکرد، گفت: شورای نگهبان دفاتر نظارت و نظارت را در منطقه اجرا کرد و شهرسازی کرد.

وی در ادامه بیان کرد: وظیفه این دفاتر شناسایی، جذب، آموزش شبکه نظارتی اعم از جمع آوری نیروهای مطمئن در مناطق و غیره است تا از این افراد برای انجام وظیفه مهم استفاده شود. نظارت بر انتخابات .

معماریان گفت: نظارت بر تردد افرادی که قصد شرکت در انتخابات را دارند از دیگر وظایف شبکه نظارتی ادارات منطقه و شهرستان است.

وی گفت: انتخابات ریاست جمهوری در صحت و سلامت برگزار شد و آرای مردم مورد اعتماد است. شبکه ها نمایندگان مردم هستند. ۲۸ دفتر بازرسی و تحقیق در خوزستان وجود دارد و به زودی دفتر دیگری در دزپارت ساخته می شود.

در انتهای پیام