فینال تصویر اجتناب کرده اند خورشید چاپ شده شد


مدارگرد عکس ولتایی تصویر جدیدی اجتناب کرده اند خورشید در نیمه راه بین پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید خورشید گرفته است.

به گزارش ایسنا به نقل اجتناب کرده اند اسپیس، مدارگرد عکس ولتایی به معنای “مدارگرد عکس ولتایی” توسط ناسا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آژانس فضایی اروپا (ESA) در تصویر جدیدی کدام ممکن است اجتناب کرده اند خورشید گرفته شده است، بهتر از عمیق تاج خورشید را نماد می دهد.

تصویر جدید در ۷ مارس، روزی کدام ممکن است مدار عکس ولتایی تنها ۷۵ میلیون کیلومتر بین پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید خورشید قرار داشت، گرفته شده است.

در استراتژی تصویربرداری مداری جدیدترین، ابزار قادر مطلق تصویربرداری فرابنفش (EUI) مدارگرد پرانرژی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آگاه آژانس فضایی اروپا، {به دلیل} نزدیکی کاوشگر به خورشید، این ابزار لازم بود ۲۵ تصویر مجزا بگیرد به همان اندازه عالی قالب مناسب تحمیل تنبل. تصویر به کف دست خواهد به اینجا رسید.

آژانس فضایی اروپا علاوه بر این اظهار داشت کدام ممکن است زمینه ابزار EUI 4 ساعت اندازه کشید به همان اندازه تمام بخش‌های دیسک عکس ولتایی را گزارش تنبل. از گزارش هر تصویر ۱۰ دقیقه زمان می برد.

آخرین تصویر از خورشید منتشر شد

در ۹ فوریه ۲۰۲۰، ناسا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آژانس فضایی اروپا مدارگرد عکس ولتایی شخصی را پرتاب کردند. هدف اجتناب کرده اند این ماموریت {پاسخ به} برخی سوالات کلیدی آموزشی است. این سوالات برای ادغام کردن تکامل سیارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین کنید ظاهری حیات، نحوه کار کردن منظومه شمسی، منشأ جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیزیک بنیادی جهان است.

وسایل کمکی جدید برای مخلوط آوری داده ها برای ادغام کردن ردیاب ذرات قدرت، ابزار امواج رادیویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلاسما را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغناطیس سنج ها است.

انتهای پیام/