فیلم های نوروزی سوم فروردین در تلویزیون


تلویزیون در سومین روز فروردین فیلم های نوروزی شخصی را گفتن کرد.

به گزارش ایسنا، بر ایده تقویم اعلامی فیلم های نوروزی معاونت سیما، چهارشنبه (۳ فروردین) ۱۶ فیلم اجتناب کرده اند جامعه ۲ سیما چاپ شده تبدیل می شود کدام ممکن است اسامی آنها به در کنار ساعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامعه چاپ شده دیده شده است. در جدول زیر:

فیلم های نوروزی سوم فروردین در تلویزیون

در نوروز امسال ۱۶۰ فیلم، این سیستم تلویزیونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انیمیشن ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی اجتناب کرده اند جامعه های سیما چاپ شده تبدیل می شود. انتهای پیام/