فوت ۴ فرد مبتلا تحت تأثیر بیماری عروق کرونر روده ها در شمال خراسانایسنا/ خراسان شمالی سرپرست دانشکده علوم پزشکی خراسان شمالی اجتناب کرده اند فوت ۴ فرد مبتلا تحت تأثیر بیماری عروق کرونر در ۲۴ ساعت قبلی {در این} استان خبر داد.

دکتر سید جواد پورنقی تصدیق شد: اجتناب کرده اند دیروز به همان اندازه ظهر در امروز ۱۰ فروردین ۱۴۰۱، ۲۴ فرد مبتلا تحت تأثیر کووید ۱۹ در بیمارستان های استان بستری شدند.

وی افزود: انواع کل مبتلایان تحت تأثیر کووید ۱۹ در استان به ۹۷ نفر رسید.

رئیس دانشکده علوم پزشکی خراسان شمالی بر واکسیناسیون برای پیشگیری اجتناب کرده اند بیماری های عروق کرونر روده ها تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده داد: افراد استفاده اجتناب کرده اند ماسک را انتقادی گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند حضور در دوره ها خودداری کنند.

پورنقی خاص کرد: افراد شخصیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عزیزانشان را در بهار شخصیت انتقادی بگیرند به همان اندازه همراه خود حامیان سلامت همراهی کنند، اطلاعات بهداشتی را رعایت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید واکسیناسیون را مناسب کنند.

انتهای پیام/