فواید پربیوتیک کنگر فرنگی اورشلیم


اثرات مثبت کنگر فرنگی اورشلیم به عنوان یک پری بیوتیک

پری بیوتیک ها ترکیبات غذایی غیرقابل هضم هستند که پروبیوتیک ها را تغذیه می کنند و کلنی های آن را افزایش می دهند باکتری های خوب در روده یکی از پربیوتیک های رژیمی قدرتمند این است کنگر اورشلیم، آفتابگردانی که غده آن را می توان به عنوان سبزی ریشه مصرف کرد. کنگر فرنگی اورشلیم در شکل خام خود حاوی پری بیوتیک های شناخته شده است اینولین و فروکتولیگوساکاریدها.

در حال حاضر، چندین مطالعه علمی خواص و اثرات پری بیوتیک کنگر فرنگی اورشلیم را بررسی کرده‌اند، و در بخش‌های بعدی، نتایج بسیاری از این مطالعات را به راحتی برای افراد غیرعادی تجزیه‌شده خواهید یافت. در ادامه بخوانید تا بدانید چرا کنگر فرنگی اورشلیم چنین است پری بیوتیک قوی و موثر و چگونه می تواند به شما در بهبود کلی شما کمک کند سلامتی و تندرستی.

اثرات پری بیوتیک کنگر فرنگی اورشلیم در خوک

در مقاله ای در سال ۲۰۱۶ در آرشیو تغذیه حیوانات به نام «اثرات اینولینغده کنگر فرنگی خشک شده اورشلیم و یک آماده‌سازی پروبیوتیک چند گونه‌ای بر روی اکولوژی میکروبیوتا و وضعیت ایمنی روده بزرگ در خوک‌های جوان، محققان اثرات چندین پری بیوتیک و پروبیوتیک را بر چندین عامل دخیل در فعالیت گوارشی سالم در خوک‌های جوان مطالعه کردند.

روده بزرگ خوک بیشترین تولید و فعالیت میکروبیوتا را در بدن گونه ها فراهم می کند که بر بسیاری از جنبه های سلامتی، از مقاومت در برابر بیماری و سلامت عمومی و عملکرد گرفته تا عملکرد دستگاه گوارش و ایمنی تأثیر می گذارد.

اینولین در مقابل کنگر فرنگی جرسولیم FOS

در این مطالعه، ۴۸ بچه خوک به شش گروه تقسیم شدند که هر کدام رژیم غذایی متفاوتی دریافت کردند. برای شروع، نیمی از گروه ها تغذیه شدند مکمل پروبیوتیک با رژیم غذایی خود در حالی که نیمی دیگر چنین نبودند.

سپس محققان هر یک از این دو گروه بزرگتر را به سه گروه کوچکتر تقسیم کردند که دو گروه از آنها دارای ترکیبات اضافی به رژیم غذایی آنها بودند – کنگر فرنگی خشک شده یا اینولین از ریشه کاسنی– ارزیابی و مقایسه خواص و پتانسیل پری بیوتیک آنها.

این شش گروه متمایز ایجاد کرد که به شرح زیر است:

 1. مکمل پروبیوتیک + بدون پری بیوتیک
 2. مکمل پروبیوتیک + کنگر فرنگی اورشلیم
 3. مکمل پروبیوتیک + اینولین از ریشه کاسنی
 4. بدون مکمل پروبیوتیک + بدون پری بیوتیک
 5. بدون مکمل پروبیوتیک + کنگر فرنگی اورشلیم
 6. بدون مکمل پروبیوتیک + اینولین از ریشه کاسنی

اینولین پری بیوتیک در کنگر فرنگی اورشلیم

پس از ۴۰ روز رژیم غذایی، محققان نمونه‌های بافت و گوارشی هر فرد را بررسی کردند. در میان نتایجی که آنها یافتند، چندین پاسخ قابل توجه در آن خوکچه هایی بود که با کنگر فرنگی اورشلیم تغذیه شده بودند، به ویژه:

 • افزایش سطح اسید والریک سکوم
 • کاهش غلظت ایزواسیدها در روده بزرگ
 • کاهش فعالیت β-گلوکوزیداز و β-گلوکورونیداز در اواسط روده بزرگ
 • افزایش جمعیت گونه های بیفیدوباکتریوم. در کولون دیستال و پروگزیمال

این مشاهدات باعث شد که محققان به این نتیجه برسند:

 1. کنگر اورشلیم به طور مفیدی اکولوژی میکروبیوتا را در روده بزرگ خوک‌ها تغییر داد. بیشتر از اینولین از ریشه کاسنی است.
 2. گنجاندن یا حذف یک مکمل پروبیوتیک در رژیم غذایی هیچ تاثیری بر این اثر نداشت.

در نتیجه، محققان توانستند تشخیص دهند که کنگر فرنگی اورشلیم واقعاً چنین است مزایای پری بیوتیکاز جمله افزایش جمعیت باکتری های سالم، تنظیم pH و بهبود ترکیب اسیدهای چرب در روده بزرگ.

پری بیوتیک-فیبر

اثرات پری بیوتیک کنگر فرنگی اورشلیم در موش صحرایی

در مقاله ای در سال ۲۰۱۴ منتشر شده در کتابخانه آنلاین وایلی محققان با عنوان «پتانسیل پری بیوتیکی کنگر فرنگی اورشلیم (Helianthus tuberosus L.) در موش‌های صحرایی ویستار: اثرات سطوح مکمل بر تخمیر روده عقبی، ریخت‌شناسی روده، متابولیت‌های خون و پاسخ ایمنی»، ۷۲ موش را به چهار گروه تقسیم کردند که سه تای آن‌ها متفاوت تغذیه شدند. نسبت لوله های کنگر فرنگی اورشلیم در رژیم غذایی آنها. گروه چهارم یک گروه کنترل بود که در رژیم غذایی خود اصلاً کنگر فرنگی اورشلیم دریافت نکردند.

پس از ۱۲ هفته، محققان علائم ایمنی سلولی بیشتر را مشاهده کردند و موارد زیر را دریافتند علائم مثبت سلامت روده در هر سه گروه که کنگر فرنگی اورشلیم را نسبت به گروه کنترل تغذیه کردند:

 • هموگلوبین خون، قند خون، اوره و کلسیم خون مطلوب تر است
 • توده بافت روده بیشتر و عمق سکوم
 • کاهش سطح pH و غلظت آمونیاک
 • افزایش غلظت لاکتات و کل اسیدهای چرب

در نتیجه، محققان توانستند به این نتیجه برسند کنگر اورشلیم سود برد مورفومتری روده و تخمیر روده عقبی یا به عبارت ساده تر، نحوه شکل گیری و توسعه روده ها و فرآیندهای گوارشی موش ها مورد مطالعه قرار گرفت. علاوه بر این، به نظر می رسد که کنگر اورشلیم برای آنها مفید بوده است مصونیت و متابولیت های خون.

اثرات پری بیوتیک کنگر فرنگی اورشلیم در موش

در مقاله ۲۰۲۰ منتشر شده در میکروارگانیسم ها محققان با عنوان «اثرات ترکیبی عصاره‌های محلول، نامحلول و ارگانیک از کنگر فرنگی اورشلیم بر میکروبیوتای روده در موش‌ها»، کنگر فرنگی اورشلیم را به سه بخش تقسیم کردند تا هر یک از اثرات آن را بر روی عوامل ترکیبی سلامت روده که قبلاً با دستگاه گوارش مرتبط است، ببینند. سلامتی که پری بیوتیک ها دوست دارند اینولین، مانند در آرتیشو اورشلیم، ضربه یافت می شود.

نگاه کردند محلول در آب، مننامحلول و عصاره ارگانیک کنگر فرنگی اورشلیم و اثرات آنها بر میکروبیوتای مدفوع و pH سکوم و اسیدهای چرب با زنجیره کوتاه ارزیابی شد. آنچه آنها دریافتند این بود که با ترکیب عصاره آرتیشو اورشلیم محلول در آب و ارگانیک، توانستند سطح pH را کاهش دهند. افزایش سطح اسیدهای چرب زنجیره کوتاه در روده ها، منجر به بهبود میکروبیوتای روده می شود.

از این رو، محققان به این نتیجه رسیدند که هم عصاره های محلول در آب و هم عصاره ارگانیک کنگر فرنگی اورشلیم خواص زیست فعال که اثرات مفیدی برای تولید و ترکیب میکروبیوتا در روده ایجاد می کند. علاوه بر این، آنها حتی پیشنهاد می کنند که کنگر فرنگی اورشلیم پودر شده ممکن است نشان داده شود وعده بزرگتر برای این مزایا نسبت به مکمل های معمولی اینولین.

فواید کنگر اورشلیم

نتیجه

همانطور که این مطالعات در خوک‌ها، موش‌ها و موش‌ها نشان می‌دهد، کنگر فرنگی اورشلیم به بهبود تعداد زیادی کمک می کند عوامل روده ای مانند pH، تولید اسید چرب و ترکیب بافت سلولی که همگی به صورت جداگانه و جمعی برای افزایش تکثیر پروبیوتیک ها و باکتری های مفید در روده. نتیجه این است پتانسیل برای بهبودایمنی و متابولیسم در میان سایر معیارهای سلامت و عملکرد.

اطلاعات تغذیه ای آرتیشو اورشلیم بر اساس ۱ فنجان (۱۵۰ گرم) کنگر فرنگی خام اورشلیم

آب ۱۱۷ گرم

انرژی ۱۱۰ کیلو کالری

پروتئین ۳ گرم

کل چربی (چربی) ۰.۰۱۵ گرم

کربوهیدرات، با اختلاف ۲۶.۲ گرم

فیبر، کل رژیم غذایی ۲.۴ گرم

قندها، کل شامل NLEA 14.4 گرم

کلسیم، کلسیم ۲۱ میلی گرم

آهن، آهن ۵.۱ میلی گرم

منیزیم، Mg 25.5mg

فسفر، P 117 میلی گرم

پتاسیم، K 644 میلی گرم

سدیم، سدیم ۶ میلی گرم

روی، روی ۰.۱۸ میلی گرم

مس، مس ۰.۲۱ میلی گرم

سلنیوم، Se 1.05 میکروگرم

ویتامین C، اسید اسکوربیک کل ۶ میلی گرم

تیامین ۰.۳ میلی گرم

ریبوفلاوین ۰.۰۹ میلی گرم

نیاسین ۱.۹۵ میلی گرم

ویتامین B-6 0.116 میلی گرم

فولات، کل ۱۹.۵ میکروگرم

اسید فولیک ۰ میکروگرم

فولات، غذا ۱۹.۵ میکروگرم

فولات، DFE 19.5 میکروگرم

کولین، کل ۴۵ میلی گرم

ویتامین B-120 میکروگرم

ویتامین B-12، ۰ میکروگرم اضافه شده است

ویتامین A، RAE 1.5 میکروگرم

رتینول ۰ میکروگرم

کاروتن، بتا ۱۸ میکروگرم

کاروتن، آلفا ۰ میکروگرم

کریپتوکسانتین، بتا ۰ میکروگرم

لیکوپن ۰ میکروگرم

لوتئین + زآگزانتین ۰ میکروگرم

ویتامین E (آلفا توکوفرول) ۰.۲۸۵ میلی گرم

ویتامین E، ۰ میلی گرم اضافه شده است

ویتامین D (D2 + D3) 0 میکروگرم

ویتامین K (فیلوکینون) ۰.۱۵ میکروگرم

اسیدهای چرب، کل اشباع شده ۰ گرم ۴:۰۰ گرم ۶:۰۰ گرم ۸:۰۰ گرم ۱۰:۰۰ گرم ۱۲:۰۰ گرم ۱۴:۰۰ گرم ۱۶:۰۰ گرم ۱۸:۰۰ گرم

اسیدهای چرب، کل تک غیراشباع ۰.۰۰۶ گرم ۱۶:۱۰ گرم ۱۸:۱۰.۰۰۶ گرم ۲۰:۱۰ گرم ۲۲:۱۰ گرم

اسیدهای چرب، کل چند غیراشباع ۰.۰۰۲ گرم ۱۸:۲۰.۰۰۲ گرم ۱۸:۳۰ گرم ۱۸:۴۰ گرم ۲۰:۴۰ گرم ۲۰:۵ n-3 (EPA) 0 گرم ۲۲:۵ n-3 (DPA) 0 گرم ۲۲:۶

n-3 (DHA) 0 گرم

کلسترول ۰ میلی گرم

الکل، اتیل ۰ گرم

کافئین ۰ میلی گرم

تئوبرومین ۰ میلی گرم

کتابشناسی – فهرست کتب:

سامال ال، چاتورودی وی بی، سایکومار جی، سوموانشی آر، پاتانائیک آ.ک. پتانسیل پری بیوتیک کنگر فرنگی اورشلیم (Helianthus tuberosus L.) در موش های صحرایی ویستار: اثرات سطوح مکمل بر تخمیر روده عقبی، مورفولوژی روده، متابولیت های خون و پاسخ ایمنی. مجله علوم غذا و کشاورزی. ۲۰۱۵؛ ۹۵ (۸): ۱۶۸۹-۱۶۹۶. doi:10.1002/jsfa.6873

سامال ال، چاتورودی وی بی، سایکومار جی، سوموانشی آر، پاتانائیک آ.ک. پتانسیل پری بیوتیک کنگر فرنگی اورشلیم (Helianthus tuberosus L.) در موش های صحرایی ویستار: اثرات سطوح مکمل بر تخمیر روده عقبی، مورفولوژی روده، متابولیت های خون و پاسخ ایمنی. مجله علوم غذا و کشاورزی. ۲۰۱۵؛ ۹۵ (۸): ۱۶۸۹-۱۶۹۶. doi:10.1002/jsfa.6873

ساساکی اچ، لیو یو، ناکایاما ی، و همکاران. اثرات ترکیبی عصاره های محلول، نامحلول و آلی کنگر فرنگی اورشلیم بر میکروبیوتای روده در موش. میکروارگانیسم ها (بازل). ۲۰۲۰؛ ۸ (۶): ۹۵۴. doi:10.3390/microorganisms8060954

نتایج جستجوی مرکزی FoodData. (n.d.). بازیابی شده در ۲۷ اوت ۲۰۲۰، از https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html

سریعترین رژیم لاغری