فناوری‌های تحقیقاتی و کاربردی تجهیزات توانبخشی حمایت می‌شوندمعاون دفتر توسعه فناوری سلامت در نشست کمیته تخصصی ملزومات و تجهیزات توانبخشی دفتر توسعه فناوری سلامت، گفت: در رویکرد جدید ضمن حمایت از فناوری‌های سطح بالا که به صورت وام از سوی صندوق‌ها تامین می‌شود؛ فناوری‌های سطح تحقیقاتی و کاربردی نیز مورد حمایت قرار می‌گیرند.

به گزارش ایسنا، دکتر آزادبخت در این نشست که با حضور دکتر فرهاد طباطبایی رئیس کمیته، دکتر امیر سالار جعفر پیشه دبیر کمیته و اعضای کمیته دکتر حسن سعیدی، دکتر مجید فتح آبادی، دکتر امید سلطان‌زاده، دکتر مرضیه شیرازی‌خواه، دکتر پریسا رشیدزاده و دکتر سامرند نانوازاده کارشناس توانبخشی کمیته  ملزومات و تجهیزات توانبخشی برگزار شد، با اشاره به اهداف این کمیته گفت: در سال‌های گذشته کمیته ملزومات و تجهیزات توانبخشی به استخراج اولویت‌هایی می‌پرداخت و داوری طرح‌هایی که از دانشگاه یا از سوی فناوران حوزه سلامت ارائه می‌شد را با تخصیص اعتبار یا حمایت‌های مالی انجام می‌داد، اما اکنون نگرش جدید برای کمیته‌های تخصصی تعیین شده است.

وی افزود: در رویکرد جدید ضمن حمایت از فناوری‌های سطح بالا که به صورت وام از سوی صندوق‌ها تامین می‌شود؛ فناوری‌های سطح تحقیقاتی و کاربردی نیز مورد حمایت قرار می‌گیرند.

بنابر اعلام روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، در ادامه حاضران در نشست در خصوص نیازهای استخراج شده در طرح‌های کلان، چالش‌ها و اولویت‌های توانبخشی به بحث و تبادل نظر پرداختند و با توافق اعضای کمیته مقرر شد در نشست آینده، روش طوفان فکری جهت شناسایی چالش‌های اصلی حوزه ملزومات و تجهیزات توانبخشی به کار گرفته شود.

انتهای پیام