فروش اموال و املاک مازاد ادارات آذربایجان غربی در دستور کار جدی قرار می گیردایسنا / آذربایجان غربی سرپرست معاونت امور عمرانی آذربایجان غربی گفت: فروش اموال و املاک مازاد که در برخی موارد، درآمدهای بسیاری نیز دارد، باید در دستور کار جدی ادارات برای هزینه عمرانی قرار گیرد.

یاسر رهبردین امروز ۱۲ اسفند در جلسه بررسی و اتخاد تمهیدات لازم در مورد مسائل و مشکلات بهره برداری از سد و شبکه کرم آباد افزود: این بخش، یکی از ۱۳ اقدام لازم برای تامین مالی و هزینه کرد کرد که در بسیاری موارد، نهادهای مسئول توجهی دارند. به آن ندارد.

وی اضافه کرد: همچنین یکی از روش های تامین مالی استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است که در حوزه کشاورزی، این حوزه را می توان با کشت همراه و صنعت فعال کرد، اما در این زمینه خاص تصمیم گرفت.

سرپرست معاونت امور عمرانی آذربایجان غربی ادامه داد: باید با برنامه ریزی مناسب و تامین مالی بهنگام و درستی، زمینه محرومیت را از بخش کشاورزی استان رفع کنیم و در این زمینه، اقدام همه جانبه نیاز است.

رهبر با اشاره به این که ۳۳ درصد از جمعیت آذربایجان غربی، روستایی بوده و این تعداد از جمعیت در کمتر استانی از کشور وجود دارد، بیان کرد: با توجه به این آمار، بیشترین تعداد از اعتبارات کشور باید به آذربایجان غربی گسیل شود و مدیران استانی باید به آن اشاره کنند. این اعتبار را از نهادهای کشوری و وزارتخانه ها طلب کنند.

وی اظهار کرد: مدارس در بخش آب، راه، و طرح هادی روستایی بسیار عقب هستند و مطمئناً نمی توانند در این زمینه، کشوری را هم به خوبی همراهی کنیم که باید این کار را در دستور کار مدیران جدی بخش های مرتبط قرار دهیم. .

وی با اشاره به توجه قابل توجه آب در پشت سد ماکو به عنوان منبع اصلی آبی برای آبیاری اراضی کشاورزی ماکو، شوط و پلدشت، گفت: به همین منظور در صدد آباد هستیم که از سد کرم برای آبیاری اراضی پلدشت استفاده کنیم که باید مقدمات را انجام دهیم. این امر برای بیشترین بهره مندی از ظرفیت این سد می شود.

انتهای پیام