فرودگاه های تهران تعطیل تبدیل می شود – ایسنا


فرودگاه های تهران تعطیل می شود

پروازهای مسافری، باری، آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات فراغت به مکان تعطیلات فرودگاه‌های امام خمینی، مهرآباد، پیام را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر فرودگاه‌های تهران فردا (دوشنبه ۲۹ فروردین) همزمان همراه خود روز نظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژه اثیری نیروهای مسلح اجتناب کرده اند ساعت ۷ الی ۱۱:۳۰ تعطیل است. .

به گزارش ایسنا، مسعود نیکبخت، رئیس عملیات هوانوردی نمایندگی فرودگاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناوبری اثیری ایران ذکر شد: این رژه اثیری کدام ممکن است نماد اجتناب کرده اند اقتدار جمهوری اسلامی ایران است همراه خود توافق نزدیک نظامی اسلامی فرودگاه ها به پایان رسید. جمهوری ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی ناوبری اثیری.» این دلیل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {برای حفظ} ایمنی پروازهای نمایندگی کننده در رزمایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر پروازها به توصیه نظامی جمهوری اسلامی ایران، فرودگاه های موجود در تهران (برای ادغام کردن فرودگاه های مهرآباد، امام خمینی، پیام) را انتخاب کنید و انتخاب کنید …) اجتناب کرده اند ساعت ۷ به همان اندازه ۱۱:۳۰ فردا (۲۹ فروردین) گفتن تبدیل می شود، با این حال این وقفه برای ادغام کردن پروازهای نمایندگی کننده در رزمایش نمی شود.
وی افزود: پیش اجتناب کرده اند این همراه خود صدور اطلاعیه های هوانوردی در سراسر جهان به تمامی نمایندگی های هواپیمایی خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی گفتن شده بود کدام ممکن است پروازهای مسافری را انتخاب کنید و انتخاب کنید باری {در این} ساعات انجام نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران برای کسب دانش اصولاً اجتناب کرده اند پروازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروازهای فرودگاه مهرآباد می توانند همراه خود شماره ۱۹۹ تصمیم بگیرند. ” فرودگاه امام خمینی (ره) همراه خود شماره ۰۹۶۳۳۰ تصمیم بگیرید.

انتهای پیام/