فردا، آخرین مهلت حذف و اضافه شدن دانشجویان دانشگاه آزاد


مهلت حذف و اضافه شدن دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ آزاد اسلامی فردا پای

به گزارش ایسنا، بر این اساس، مدت زمان حذف و اضافه شدن دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی که از ۳۰ بهمن ماه آغاز شد، تا پایان فردا پنجشنبه ۵ اسفند ماه ادامه یافت.

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی برای انتخاب واحد در نیمسال دوم باید به سامانه آموزشی به آدرس http://edu.iau.iau.iau.

برنامه برنامه زمان بندی شده از سوی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دانشجویان این دانشگاه در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ از طریق سامانه آموزشی در تاریخ ۲۱ بهمن ماه به پایان رسید.

جزئیات زمان حذف و اضافه شدن واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی به شرح ذیل است.

فردا، آخرین مهلت حذف و اضافه شدن دانشجویان دانشگاه آزاد

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری