غریب آباد: سوئد تغییر به زندان مسلمانان تبدیل می شودغریب عبادی روز دوشنبه در صفحه توئیتر شخصی نوشت: هتک حرمت مقدسات دینی تحت هیچ شرایطی باورپذیر نیست.

وی افزود: “غیر لیبرال مذهبی {در سراسر} اروپا بیداد می تنبل. اکنون سوئد همراه خود حمایت مقامات به زندانی برای مسلمانان تغییر شده است. به نظر می رسد مانند است آنها تفتیش عقاید قرون وسطی را اجتناب کرده اند بازو داده اند.”

طی تعدادی از روز قبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود شومینه زدن قرآن کریم توسط رئیس عالی گروه افراطی، مجموعه ای اجتناب کرده اند حوادث ضداسلامی در سوئد رخ داد.

۳۲۶۶ ** ۷۱۲۹

ما را در توییتر دنبال کنید جاسازی توییت