غار علیصدر ادعا به پذیرای مسافران نوروزی باشدایسنا/ همدان استاندار همدان اجتناب کرده اند ساماندهی غار علیصدر برای اسکان مسافران نوروزی خبر داد.

به گزارش ایسنا، علیرضا قاسمی فرزاد ساعاتی پیش همزمان همراه خود بازگشایی غار علیصدر اجتناب کرده اند بهترین غار آبی جهان بازدید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: علیصدر در ۲ سال قبلی {به دلیل} بیماری عروق کرونر روده ها تعطیل بود. با این حال به گزارش ایسنا در اقدامات پیش سوراخ بینی شده شرایط میزبانی اجتناب کرده اند مسافران در نوروز هم اکنون فراهم است.

وی دقیق کرد: شرایط فعلی در غار علیصدر حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است مدیران این مجموعه برای حق ورود به جهان ورزش این سیستم ریزی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمادگی مناسب برای حاضر ارائه دهندگان به مسافران را دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید واحدهای خدماتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامتی پرانرژی خواهند بود.

استاندار همدان تصریح کرد: رعایت اطلاعات بهداشتی، استفاده اجتناب کرده اند ماسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید واکسینه برای گردشگرانی کدام ممکن است اجتناب کرده اند این غار بازدید می کنند.

وی اظهار داشت: همراه خود ملاحظه به تحمیل زیرساخت‌های مورد نیاز، انواع مسافران کشوری می‌توانند همراه خود {افرادی که} حداقل ۲ واکسن عروق کرونر بدست آمده کرده‌اند، توصیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویزیت کنند.

قاسمی فرزاد افزود: رشد گردشگری {به دلیل} اشتغال زایی، ساخت ثروت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب ارزش افزوده اجتناب کرده اند انتخاب های استان همدان در مقامات سیزدهم است.

گفتنی است علیصدر تنها غار تالابی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند معدود غارهای آبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهترین غار آبی جهان است کدام ممکن است در ۷۵ کیلومتری شهر همدان در ارتفاعات ساری قیه نزدیک روستای علی واقع شده است است. صدر در شهرستان کبودراهنگ استان همدان.

مجتمع توریستی علیصدر کدام ممکن است اجتناب کرده اند اسفندماه ۱۳۸۹ {به دلیل} شرایط خاص تاج تعطیل شده بود، اجتناب کرده اند اوایل تیرماه همراه خود مجوز ستاد ولیعهد ورزش شخصی را اجتناب کرده اند بالا گرفت با این حال این بازگشایی دیری نپایید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود موافقت ولیعهد به نوک رسید. در ۸ سپتامبر است

استان همدان همراه خود بیش اجتناب کرده اند ۱۸۰۰ جاذبه گردشگری ۵ استان برتر گردشگری ملت محسوب تبدیل می شود.

انتهای پیام/