عکس های غیرمعمول اجتناب کرده اند فیلی کدام ممکن است به همان اندازه به فعلی ندیده اید + عکسها


کد خبر: ۱۱۶۷۶۵

گذشته تاریخی تخلیه: چهارشنبه ۳ فروردین ۱۴۰۱ – ۱۹:۴۴

خوب عکاس اسپانیایی عکس های شگفت انگیزی اجتناب کرده اند خوب فیل در بازدید به حیات وحش در کنیا گزارش کرده است.

بر مقدمه مطالعات لوستر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس های جذابی اجتناب کرده اند خوب فیل در جاری توالت کردن در غبار گرفت.

متعدد اجتناب کرده اند حیوانات برای سرما شدن هر دو خلاص شدن اجتناب کرده اند شر انگل ها به توالت کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار متوسل می شوند، با این حال وقتی فیل کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار شخصی را تکان می دهد، این الگو خارق العاده است.

در یکی اجتناب کرده اند این عکسها کدام ممکن است در حیات وحش کنیا این رکورد خوب فیل ۶ تنی را نماد می دهد کدام ممکن است هنگام آلوده نشده کردن شخصی در ابری اجتناب کرده اند گرد و غبار غوطه ور شده است.

این عکس ها توسط روبن گاسکوئز، عکاس ۳۴ ساله اهل بارسلون اسپانیا گرفته شده است.

تأمین: خبر بلافاصله