عمیق دستگیری عبدالمالک ریگی توسط امیر اسماعیلیفرمانده سابق قرارگاه پدافند اثیری خاتم الانبیاء (ص) عمیق جدیدی اجتناب کرده اند نحوه دستگیری عبدالمالک ریگی حاضر کرد.

به گزارش ایسنا، امیر فرزاد اسماعیلی در سخنانی همراه خود ردیابی به دستگیری عبدالمالک ریگی ذکر شد: وی پروازی را انواع کرده بود کدام ممکن است همراه خود آن سه پرواز تولید دیگری همزمان وارد ملت شود. ممکن است در ۴ پرواز همزمان در سیستم راداری ملت تأثیر راداری می بینید تا آنها را کنار کنید.

وی افزود: ریگی همراه خود شناسنامه عکس سفر هواپیما شده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساعت ۱۲ عصر کدام ممکن است اکثر مردمان به خواب می توسعه وارد ایران شده بود. این دلیل است پدافند اثیری ۲۴ ساعته واقعاً کار می کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است گفتم کدام ممکن است اگر منصفانه سرباز پدافند اثیری بخوابد، آبروی فراملی ما بر باد {می رود}.

فرمانده سابق قرارگاه پدافند اثیری خاتم ادای احترام به شد: به خلبان مشاوره شده بود قله را زیرین بیاور به همان اندازه در جنوب ملت لمس کردن آید. هواپیما هم مسافربری بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریگی برای خودش اجتناب کرده اند محافظت انسانی استفاده کرده بود. اگر منصفانه جنایتکار بفهمد کدام ممکن است هواپیمایش تمایل دارد لمس کردن بیاید، اینطور چه می تدریجی؟ مشخص باشید ضربه زدن هر دو هدایت هواپیما {به سمت} توانایی هسته ای ما برای مسافران تهران هر دو جنوب ملت فاجعه تحمیل می تدریجی.

اسماعیلی شکسته نشده داد: اجتناب کرده اند خلبان درخواست شده است شد در جنوب ملت لمس کردن بیاید را انتخاب کنید و انتخاب کنید علت این امر را نمی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} اینکه می ذکر شد قانونی وارد شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیلی برای لمس کردن ندارد اجتناب کرده اند اصل سرپیچی کرد. شاید برای زیرین برخورد قله حدود ده بار چرخیده باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شرایطی کدام ممکن است مسافران خاص هستند کدام ممکن است هواپیما در جاری کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید انحراف است، حتی ریگی اجتناب کرده اند خواب بیدار نشد کدام ممکن است کار ده است.

وی ادای احترام به شد: خلبان هواپیما کدام ممکن است اجتناب کرده اند این اصل سرپیچی کرده بود همراه خود شلیک ۲ جنگنده نظامی به آسمان هشدار گرفت کدام ممکن است خلبان هواپیما را می دید را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی همه مسافران باید می توانستند ببینند، با این حال همه چیز دوباره خدا خواست ببیند کدام ممکن است خیر. یکی با این حال خلبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنجا جایی بود کدام ممکن است خلبان باید بعد اجتناب کرده اند منصفانه ساعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ده دقیقه مشاجره همراه خود ما لمس کردن می به اینجا رسید.

اسماعیلی در نهایت ذکر شد: همه چیز دوباره خداوند خواست اندازه راه اجتناب کرده اند مبدأ به همان اندازه مکان تعطیلات معدوم (کدول) منصفانه ساعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پانزده دقیقه باشد کدام ممکن است لمس کردن آن منصفانه ساعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ده دقیقه تولید دیگری اندازه کشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن تولید دیگری توسط دست ما نبود.» قطعاًً معاونان او باید ملاحظه می کردند، با این حال همه چیز دوباره همه آنها خواب بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حالی کدام ممکن است خواب بودند دستگیر شدند.

انتهای پیام/